Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Trädgård 23 mar 2024

Stubbfräsning – snabbt och snällt mot tomten

En stor trädstubbe är inte bara ett hinder för gräsklippningen, utan även för användning och upplevelsen av trädgården. Alla som har försökt elda, borra, hugga, gräva, förgifta eller såga bort en stubbe vet hur svårt det är. Att anlita en stubbfräsare är den allra enklaste lösningen, och det löser faktiskt fler problem än tomtägare brukar tänka på. Pierre Lindqvist, på Pierres Allservice i Stenungsund, förklarar.

Det finns en oändlig palett av tips för hur man kan få bort en stubbe, i teorin. Men i praktiken så visar det sig oftast vara svårare än den envise tomtägaren anar. Ståendes vid sin smidiga, men effektiva, stubbfräs berättar Pierre:

-Få husägare tänker på att en stor stubbe kan innehålla mängder av sten, grus och jord. Så det kan vara näst intill omöjligt att såga, hugga eller borra sig igenom den. Det brukar gå åt många sågklingor, borrstål, yxegg och arbetstimmar innan folk ger upp. Därför blir husägare mycket lättade, och ofta häpna, när en stubbfräs gör småflis av stubben på några minuter.

Grävning ger nya problem

En mycket uppskattad fördel med fräsning är att åverkan på tomten blir mycket liten. Fliset används för att återfylla gropen, och därefter kan man strö jord och gräsfrön över. Väljer man i stället att gräva upp en stubbe med grävmaskin så får man tre nya problem att lösa:

– Grävning kräver att man tar upp hela roten, med alla förgreningar, i ett helt stycke. Det ger ett mycket bredare och djupare hål på tomten, vilket kräver mer arbete för att fylla och återställa. Dessutom är risken stor att grävmaskinens tyngd orsakar djupa spår i trädgården, tillägger Pierre.

Sen tillkommer problemet med att få bort stubben med roten. Det kan krävas mycket sågande innan det går att baxa upp delarna på ett släp.

-Visst, och nästa problem är att nästan inga återvinningscentraler kan köra in en stubbe på rot i flisverket. Stubben kan väga flera hundra kilo och innehålla material som förstör maskinerna. Då får du betala en avgift för särskild behandling.

Nätt men effektiv maskin

Villanytt blir nyfikna på det unika ekipaget som Pierres Allservice fräser stubbar med, runtom i Bohuslän och norra Göteborg. Pierre berättar:

– Aggregatet sitter på en åkgräsklippare som bara behöver en grindöppning på 1,4 meters bredd, för att komma in i trädgårdar. Men vi kan också lyfta den med kran över häckar och staket, och när den kör på gräs så lämnar den inte större spår än dina fotsteg.

Skatteverket berättar för Villanytt att man kan få ROT- eller RUT-avdrag för stubbfräsning om omständigheterna bara stämmer med villkoren. Rutavdrag gäller exempelvis för de flesta trädfällningar och då även stubbfräsning. Utgör stubben en risk för husgrunden, eller nedgrävda ledningar intill huset, så finns möjlighet att använda ROT-avdrag.

Text: Tom Swales

Annons