Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation 14 maj 2022

Stenhus ett svar på hållbart boende

Är ett stenhus det modernaste boendet du kan ha? Ja, det är framtiden när hållbarhet är viktigt och elräkningarna blir allt högre, menar Lars Fredheim på Stenhusbyggarna.  

När energipriserna rakar i höjden är stenhuset ett boende som många söker sig till. Och inte bara för de lägre elräkningarna. Ett stenhus andas och byggs av rena material som kalk, sten och vatten. Inga plaster förekommer som kan dra åt sig mögel.

– Av tradition har vi byggt mycket trähus i Sverige – förutom i Skåne – men detta håller på att förändras, menar Lars Fredheim.

Spara energi med stenhus
Ett stenhus byggs med tjocka väggar – 36,5 cm. Det är tio cm mer än vad ett vanligt trähus har. Tjockleken på väggen är ett av skälen till att huset håller värmen på vintern bättre, och förblir svalt på sommaren. Men inte bara. Poängen är att materialet är självisolerande. Trögheten i materialet gör att väggarna lagrar värmen från inomhusluft och sol.

– Ett stenhus påverkas mindre av temperatursvängningar än hus i andra material, vilket ger låga uppvärmningskostnader. Den lufttäta stenen släpper inte ut värme, utan håller den kvar under lång tid. Isolering handlar om att få luft att stå stilla och i lättbetongblocket finns små porer. När blocket bränns behålls luften inuti stenen, berättar Lars Fredheim.

Stenhus – en investering

Historiskt har stenhus haft en något högre investeringskostnad jämfört med trähus. Men detta har förändrats. Idag när träpriserna har gått upp – och träet dessutom har långa leveranstider – är stenen ett attraktivt alternativ också ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Investeringen har du också igen på kvaliteten genomgående. Det färdiga huset är solitt och tåligt med underhållsfri fasad, fönster och tak. På tio, femton år har också den låga energiförbrukningen betalat tillbaka den något högre kostnaden. Och så har huset ofta ett bättre andrahandsvärde. Nu när energipriserna skenar iväg upplever jag att även de som har bra ekonomi tänker på energi och elräkningar, säger Lars Fredheim.

Stenhus – sunt klimat

En annan hållbarhetsaspekt är att stenhus är sunda. Väggarna av sten med små, små porer gör att hela huset andas. Fukt och röta biter inte på materialet och det kan aldrig bildas mögel, vilket inte bara är dåligt för fastighetens struktur, utan även skadligt för människor som kan utveckla luftvägsbesvär och astma.

– Familjer som har barn med allergier väljer ofta gärna stenhus av denna anledning. Om det blir en fuktskada torkar vattnet ut av sig själv, säger Lars Fredheim.

Stenhus passar all arkitektur

Det finns en vanlig missuppfattning att man bara kan bygga fyrkantigt och funkis med stenblock. Inget är mer fel, menar Lars Fredheim:

– Egentligen finns det inga begränsningar alls utan materialet passar all arkitektur. Runda väggar, runda fönster … inga problem. Vi murar sten för sten och man kan få minsta detalj precis som man vill, vilket är skillnaden mot ett trähus där allt måste bestämmas på förhand.

Och kunden kan vara med på hela resan och ändra efter hand.

Text: Eva Rydinger

Annons