Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Homestyling | Inredning 24 jun 2021

Sten och stål – populära designmaterial i utemiljön

Naturstenar med rundade former och rustik metall, är mycket omtyckta skulpturmaterial i svenska trädgårdar. Stenarnas råa yta utstrålar trygg beständighet, och när de fyller de designade gallerformerna, förvandlas de till naturliga skulpturer i svenska utemiljöer. Varför materialen och den gabion-liknande stilen är så älskad förklarar Peter Skoglund, på Heavy Art. De skapar nämligen de ståtliga fyrarna, fågelskulpturerna och bänkarna som pryder mångas villaträdgårdar.

Genom att låta stenarna ha kvar sina naturliga ytor, så uppstår en självklar koppling till utemiljöer och grönska. Peter Skoglund berättar:

–Många upplever att materialen, särskilt i form av djur och fåglar, utstrålar ett harmoniskt lugn i trädgården. De flesta har ju en nära relation till naturstenar, särskilt de här ursvenska stenarterna. Det gäller ju även de här formerna, som exempelvis den typiska siluetten av måsar, hägrar, ankor, strandskator och fyrarna utmed den svenska kusten.

Peter och medarbetarna bor och verkar vid havet, med en fantastisk utsikt som naturligtvis influerar skapandet. Men, deras kustinspirerade designföremål står även i trädgårdar inåt landet, vilket kanske tyder på att kärleken till kustkänslan är mer allmän än vi anar.

Stabilt och tåligt

Design-, trädgårds-, och stenbutiker som återförsäljer Heavy Arts stenfyllda skapelser intygar att de ofta köps som hållbara gåvor till anhörigas och vänners, trädgårdar. Peter berättar vidare:

–Även bänkar av stenfyllda gallerkonstruktioner är mycket omtyckta. Tyngden ger en trygg stabilitet och tåligheten gör att de får en samhörighet med klippor och träd i omgivningen.

Bänkarna har en form som påminner om antika stenbroar, där stenarnas slumpvisa virrvarr förstärker naturligheten. Sten och metall kan ibland uppfattas som kalla material, men de grova sittplankorna är varmt inbjudande.

–Vi känner en särskild stolthet i att skapa utifrån de svenska materialen, och den stoltheten tycks även många villaägarna känna, avslutar Peter.

Text: Tom Swales

Annons