Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Badrum/VVS | Byggnation 23 okt 2016

Spola och spara på miljön

Jets förordar att man källseparerar avloppsystemet där avloppsvattnet från toaletten samlas upp i en sluten tank och övrigt avloppsvatten, BDT (från bad, disk och tvätt) genomgår en biologisk rening innan det förs tillbaka till naturen så nära fastigheten som möjligt. Nästan 90 procent av allt avloppsvatten är BDT-vatten, detta avloppsvatten är i princip rent och innehåller mindre än 10 procent av de närings- och smittoämnen som annars finns i ett blandat avlopp. 90 procent av alla näringsämnen, smittoämnen och gifter finns i avloppsvattnet från toaletten och dessa samlar man i en sluten tank för hantering på bästa sätt.

– Med vår lösning samlas alla gifter, bakterier och näringsämnen upp i en sluten tank, medan det närmast ofarliga BDT-vattnet renas lokalt och återförs till naturen. På så sätt skapar vi ett säkert avlopp som är bra för miljön. Att använda vakuum som transportmedel för toalettavfallet innebär att en normalfastighet sparar 40 000 liter vatten per år, säger Anders Markstedt, vd på Jets. Toaletten är det mest miljövänliga alternativet på marknaden och blir extra smidig eftersom du slipper hantera avloppsmaterialet själv.

Bara en halv liter vatten går åt vid varje spolning och har du inget rinnande vatten kopplat till toaletten går det även att koppla till en vattendunk. Perfekt till fritidshuset alltså och där det saknas kommunalt vatten och avlopp.

– De näringsämnen som finns i tanken kan sedan återanvändas tack vara den låga vattenhalten antingen för produktion av biogas eller, efter hygienisering, som näring till åkrarna. Då har vi skapat ett kretslopp som är grunden i en hållbar miljö. Tre kommuner som är föregångare i detta är Södertälje, Västervik och Uddevalla. De har sett miljövinsterna och har anlagt hygieniseringsanläggningar som tar hand om toalettavfallet från vakuumanläggningar.

Tillbaka till grundvattnet

Toalettavfallet transporteras med luft istället för vatten och vakuumtoalettsystemet är helt slutet och luktfritt. Vattnet som används vid spolning håller toaletten ren. När du spolar öppnas en ventil där skillnaden i lufttryck gör att skålen töms snabbt och effektivt och genast är klar att använda för den som står näst på tur. Vakuumtoaletten är dessutom både enkel att montera och att använda.

Eftersom Jets separerar svartvattnet (avloppsvatten) från toaletten i en egen tank blir det enklare att rena gråvattnet (avloppsvatten från diskho, dusch, handfat och tvättmaskin) för att det sedan ska kunna gå tillbaka till grundvattnet, vilket blir resurssparande på många sätt. En komplett avloppslösning kostar cirka 100 000 kronor exklusive installation.

– Driften och underhållet på ett Jets avlopssystem är både enkel och billig. Till skillnad mot många andra avloppslösningar behövs varken kemikalier, fosforfällor eller dyra service avtal, men du får samma komfort medan du skonar miljön. En mängd fördelar alltså.

Annons