Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
El/Energi 27 jan 2023

Solcellspark –populär investering för markägare

Satsning i solenergi sker inte bara på hustaken, utan även på mark i form av solcellsparker. Många som äger outnyttjad eller olönsam mark ser möjligheten att etablera en egen elproduktion, eller arrendera ut marken till företag som anlägger solcellsparker. Vi ber Sveasolar berätta mer om möjligheterna för tomtägare.

Solcellsparker är ett intressant investeringsobjekt för både företag och lantbruk. Men det bör göras i samarbete med företag som har erfarenhet av att bygga, förvalta och utveckla lösningar för solenergi. Ett sådant är Sveasolar, vars expert förklarar mer:

Utbyggnaden av solcellsparker kommer bli ett naturligt inslag i Europas landskap framöver. Det blir garanterat en viktig del av det svenska elsystemet. Obrukbar mark kan därför bli en lönsam affär för markägare. Hos flertalet lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken, förklarar Sveasolars representant.

Fördelarna är många. Exempelvis så blir det snabbare och billigare att installera på marken, jämfört med takinstallationer.På marken kan man också rikta panelerna så att de placeras optimalt utifrån solens gång.

Vad ger solcellsparken och vad kostar den?

Beroende på storlek varierar förstås elproduktionen för en solcellspark. Sveriges största solpark på 14 mW förväntas producera 13 000 000 kWh solel årligen. En mindre solpark på 500 kW ska kunna producera runt 475 000 kWh solel per år. Sveasolars representant förtydligar:

Hur mycket el som solceller producerar beror på solinstrålning, placering och vinkling av panelerna. Eftersom en solcellspark kan variera i storlek från 500 kilowatt till 20 megawatt så ska man inte fokusera på generella kalkyler. Men man kan vara trygg i att ju större anläggning som installeras, desto mindre pengar behöver man investera för varje producerad kilowatt.

Flera faktorer bakom lönsamheten

Om man själv konsumerar den egna solelen så slipper man köpa el och sänker därmed sin elräkning. Då sänker man även sin rörliga nätavgift och eventuell energiskatt för inköpt el.

Många går plus redan första året. I ett större perspektiv är varje solelproducent med i en global rörelse för ett hållbart samhälle med tydlig framtidstro. Samtidigt är solenergi det kraftslag som både är billigast och snabbast att bygga nytt. Med solceller kommer du alltid ha tillgång till närproducerad el. Och dessutom drabbas man inte när elpriset höjs, men tjänar mer på det man själv säljer.

Parallellt med utvecklingen av solcellsparker så utvecklas även batteri- och laddlösningar som kommer ge större frihet för hur och när man förbrukar eller säljer sin el.

Text: Tom Swales

 

Annons