Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Värme/Kyla 8 jun 2024

Solcellsinstallatören: Fem snabba svar om solceller

Passar din villa för solceller och vilka förberedelser behövs? Joakim Åström hos solcellsinstallatören Assemblin Solar, guidar Villanytts läsare och ger svar på vanliga frågor vid installation av solceller.

Solceller som energikälla har blivit en självklarhet för många villahushåll. Hållbarhetstanken är en av drivkrafterna men också den ekonomiska fördelen. Joakim Åström på Assemblin Solar får många frågor från villaägare som undersöker möjligheterna för just deras villa, och vi har samlat frågor och svar här.

 Vilka ekonomiska fördelar finns det med solceller?

– För det första kan du sänka elräkningen eftersom du producerar villans egen elektricitet. Dessutom kan överskottsenergi säljas tillbaka till elnätet, vilket ger ytterligare intäkter. Det finns också statliga bidrag och skattereduktioner som gör installationen kostnadseffektiv. Ytterligare en fördel är att fastigheter med solcellssystem kan bli mer attraktiva och få ett högre värde på bostadsmarknaden vid försäljning.

Passar solceller för alla villor?

Majoriteten av alla villor är kompatibla med solceller, men alla är inte lika idealiska.

Taket ska helst vetta mot söder, öst- och västläge fungerar också bra. Takets lutning ska helst hålla 15–45 grader, men solceller kan även installeras på platta tak genom att man vinklar upp solpanelerna. För att anläggningen ska vara effektiv bör taken inte ligga i skugga. Tänk också på att ett äldre eller skadat tak kan behöva renoveras innaninstallationen.

Vad kan jag förbereda inför installationen?

– Undersök om det krävs bygglov i ditt område. Ha en budgetplan och kolla upp olika finansieringsalternativ. Se till att företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket och att de har behöriga och certifierade installatörer.

Hur går en solcellsinstallation till?

– Processen börjar med ett samtal om fastighetens förutsättningar, elförbrukning samt framtida planer. Sedan görs en överblick via satellit för att identifiera lämpliga ytor och skapa en enkel design.Därefter sker ett platsbesök där en drönare används för att avgöra hur många paneler som får plats, var de ska placeras, eventuell skuggning samt var kabeldragning ska dras. Efter ett optimerat förslag och en accepterad offertgörs en föranmälan till elnätsbolaget. Efter godkännande påbörjas därefter installationen som avslutas med att elektrikern ansluter växelriktaren och driftstestar systemet. Till sist görs en färdiganmälan och efter godkännande sker överlämning till villaägaren, inklusive utbildning i drift och underhåll av anläggningen.

Hur sköter jag min solcellsanläggning?

– Regn och snö står faktiskt för den stora rengöringen av solpanelerna. Vill du ändå spola av dem ska du försäkra dig om att panelerna är svala. Är kalkhalten på vattnet hög? Då är det bättre att använda ultrarent vatten. Använd inga hårda borstar eller sträva föremål som kan repa glaset och spola inte vatten på baksidan av solcellspanelerna, på kablarna eller kontaktdon. Har installatören en övervaknings-app kan du hålla kolla på systemets prestanda via denna!

Text: Eva Rydinger

Annons