Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | El/Energi 31 mar 2024

Solcellsexperten: Detta gäller för grönt teknikbidrag

Det finns en osäkerhet kring vad som gäller när det kommer till det gröna teknikbidraget vid installation av batterier. Skatteverkets tolkningar har skapat många frågor och sinkar farten att balansera upp effektbristen i elnätet. Mathias Ericsson, vd på Sun4Energy, förklarar vad som gäller.

Sedan några år tillbaka har den som installerar ett batteri till sin solcellsanläggning rätt till en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen är som högst 50 000 kronor per person och år. Det gröna teknikbidraget och de höga elpriserna har fått villaägare att vilja investera.

– När det blev möjligt att som villaägare ansluta sitt batterisystem till Svenska Kraftnäts stödtjänster blev lönsamheten kraftigt förbättrad. Detta gjorde att branschen fick mycket att göra. Som ett svar på det började Skatteverket att undersöka om bidraget var för generöst utformat, därefter gjorde man en ny tolkning av hur avdraget ser ut, berättar Mathias Ericsson.

Så i början av januari 2024 kom Skatteverket ut med ett så kallat förtydligande kring det gröna teknikavdraget för batterisystem. Det som gäller idag är att avdraget endast medges om batteriet används för att utöka egenanvändningen av egenproducerad solenergi. Med andra ord får batteriet inte användas för stödtjänster för att köpa och sälja energi till Svenska kraftnät. Detta har nu också skapat en oro kring om man blir återbetalningsskyldig för det stöd man erhållit under 2023.

– Den tolkning som Skatteverket gör är att de som har installerat anläggning under 2023, får behålla sina stöd. Däremot, de som installerar under 2024, har inte rätt till något stöd om batteriet ska användas till stödtjänster. Tolkningen är onödigt otydlig och det är olyckligt att villaägaren hamnar i kläm. Genom otydlighet saktar vi ner den gröna energiomställningen och det gynnar varken villaägaren, samhället eller klimatet, säger Mathias.

Två lönsamma alternativ

Mathias Ericsson menar att det finns två alternativ man kan överväga som villaägare. Det ena är att man köper ett batteri som kan användas för stödtjänster, men man kopplar inte upp det mot Svenska kraftnät. Så länge man inte använder batteriet för att köpa och sälja el har villaägaren rätt till sitt 50-procentiga bidrag. Regelverket kan ändras längre fram och man har då möjlighet att koppla upp batteriet. Men om det råder det osäkerhet.

– Ett annat alternativ är att koppla upp batteriet men inte ta stödbidraget. För även om du inte använder bidraget har du över 20 procent i avkastning i batteriet. Det är med andra ord väldigt lönsamt ändå, menar Mathias.

Otydlighet skapar missförstånd

Mattias Ericsson upplever att otydligheten stökar till det för många som står inför valet och kvalet att installera en solcellsanläggning.

– Det är synd, för det är en bra investering även utan bidrag. Om man jämför med andra investeringar är 20 procent bra avkastning. Dessutom gör du något konkret som bidrar till omställningen. Men många har inte kläm på det, avslutar Mathias Ericsson.

Text: Eva Rydinger

Annons