Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
El/Energi | Värme/Kyla 24 maj 2021

Solcellsbranschen växer – men inte helt utan bekymmer

Solcellsbranschen växer så det knakar, vilket i sig är positivt. Tyvärr öppnar det upp för oseriösa aktörer som, för att slå sig in på marknaden, pressar priserna till sitt yttersta. Detta leder i sin tur till att kvaliteten många gånger blir lidande.

Ska du installera solceller bör du som konsument sondera terrängen noga, och sätta dig in i frågor som har med produkter, garantier, utförande och arbetsmiljö att göra.

Utlandsförlagd produktion och pressade priser

Det faktum att nio av tio tillverkare är etablerade i Asien är en bidragande orsak till att priserna kan hållas nere. En annan är att det saknas ett etablerat system för kvalitetskontroll inom solcellsbranschen; det finns helt enkelt inga tydliga byggregler som garanterar konsumenten en viss kvalitetsmässig standard.

Oscar Gustavsson är vd på Ecokraft i Sverige och har varit verksam inom solcellsbranschen sedan 1998. Han berättar att Sverige tidigare har varit ledande inom solcellstillverkning men att prispressen blev för hård.

-Vi hoppas att vi ska kunna se en fortsatt ökande solcellstillverkning i Europa. Dock saknas det gemensamma och tydliga direktiv för branschen som helhet. Det som är extra bekymmersamt är att det idag saknas certifiering för medlemsföretagen i Svensk solenergi.

Viktigt att läsa på inför valet av solcellsleverantör

Avsaknaden av certifiering gör att det ställs stora krav på konsumenten som behöver vara både kritisk och påläst inför valet av solcellsleverantör. Det är en av anledningarna till varför  Ecokraft sitter med i en referensgrupp som håller på att arbeta fram en certifiering för montörer av solcellspaneler.

Tills dess att konsumenterna kan få mer hjälp och garantier i form av certifieringar och gemensamma branschstandarder, skickar Oscar med några goda råd på vägen:

  1. Be om garantier

Du ska kunna be om såväl produktionsgaranti som produktgaranti. Eventuella glädjekalkyler upptäcker du enklast genom att jämföra olika leverantörer med varandra.

  1. Ställ frågor om arbetsmiljön

Seriösa företag har kollektivavtal som säkerställer trygga arbetsvillkor och skälig ersättning för sina anställda. Korrekt arbetsmiljö är en viktig aspekt då ansvarsfrågan måste vara tydlig vid en eventuell olycka. Ansvaret ska inte hamna på konsumenten.

  1. Be om detaljer kring genomförandet

En seriös solcellsleverantör gör en snö- och vindlastberäkning före montering, för att på så vis anpassas montaget och arbetet efter de unika förutsättningar som råder på den aktuella platsen.

Text: Petra Roman / Foto: Ecokraft Sverige

Annons