Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation | El/Energi 17 jan 2022

Solceller på villan – en lönsam investering

Solceller på villataket blir alltmer lönsamt vartefter priset på el går upp, medan priset på solceller går ner. Många husägare får just nu tillbaka en avkastning på mellan fem och tolv procent, av investeringskostnaden. Men lönsamhet är faktiskt inte den enda anledningen till att privat producerad solenergi ökar i popularitet.

Villanytt ber William Bergmark på hemsol.se, informationssidan för privata solcellsinstallationer, berätta om vilka fler faktorer som lockar.

– Utöver lönsamheten så finns många fler fördelar med solenergi. Det är ju en förnybar energikälla. Energin kan ju utvinnas dag för dag så länge som solen skiner. Och när solcellerna väl är installerade på taket produceras elen med ytterst låga koldioxidutsläpp som kan användas både av dig och dina grannar.

Att solenergi allmänt definieras som förnybar, beror på att solens strålar inte förbrukar jordens resurser eller ger något avfall. Och mätt med mänsklighetens mått så är det en oändlig resurs.

Solcellerna ger tyst och underhållsfri elproduktion

Att producera el med solceller är, till skillnad från exempelvis vindkraft, helt tyst och anläggningar på villatak stör inte omgivningen. Därför har grannar och allmänheten en välkomnande inställning till solcellsanläggningar. Särskilt om man jämför med vindkraften, som ofta möter motståndsgrupper och namninsamlingar när anläggningarna planeras.

– Solcellsanläggningar kräver inte heller något större underhåll. Det räcker om du årligen kontrollerar kablage så att väder och vind inte har orsakat några skador, berättar William.

Att produktionen av solel är tyst och underhållsfri beror på att energin alstras utan mekaniskt rörliga delar, och utan förbränning.

Okänslig för elprisernas växling på världsmarknaden

När man producerar egen solel så blir hushållet mindre påverkat av elbolagens höjningar och sänkningar av elpriset. Den egna ekonomin blir alltså inte alls lika känslig för konflikter på energimarknaden, eller brister på andra energiresurser, som tvingar upp elpriserna.

-Den el som solcellerna producerar använder du ju kostnadsfritt. Och den el du säljer följer vanligtvis spotpriset, vilket teoretiskt sett ger dig ett billigare pris på inköpt el, tillägger William på Hemsol.

Spotpriset är det elpris som elleverantörerna köper in elen för, och det styr oftast priset som konsumenten får betala.

 

Text: Tom Swales, Villanytt

Annons