Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Livsstil 26 apr 2024

Skydda trädgården från glupska växtätare

Allt eftersom vi bygger ut våra bostadsområden tar vi också av de vilda djurens ytor. Därmed ökar också risken för betande skadedjur i trädgården. Det finns dock flera lösningar för att ge dina planteringar de bästa förutsättningarna att växa sig stora och lummiga i lugn och ro.

Rådjur som slåttermaskinseffektivt knipsar av varenda tulpanknopp i trädgården och älgar som äter sig mätta på fruktträdens dyrbara skott får husägare att rasa när de ser sina växter bli till djurmat. Men det finns lösningar på problemet.

Anneli Bysell är en skogs- och viltvårdsintresserad jägare som faktiskt tagit tag i problemet.

– Vi har idag stora problem över hela landet med rådjur, älg och hjort som förstör i våra trädgårdar. Det beror på att vi har bebyggt en allt större del av djurens yta. Därmed stannar också djuren kvar i närheten och för att sedan går in och äta i trädgårdarna. De senaste åren har framför allt hjort ökat drastiskt i södra delarna av Sverige, något som resulterat i ännu större konkurrens om maten.

Under sju år har hon utvecklat produkten Viltstop som framför allt ska skydda ung tallskog mot betesskador från klövdjur. Produkten har bland annat testats i samarbete med Gårdsjö älgpark utanför Sala, där till och med tama älgar undviker att äta tall preparerad med Viltstop. Under arbetets gång insåg hon också att lösningen fungerar utmärkt även för trädgårdar.

Bara naturliga ämnen

Själva skyddet som hon tagit fram består av en nätpåse som placeras i närheten av det som ska skyddas. Innehållet i påsarna består bland annat av mänskligt hår.

– Vi använder alltså i huvudsak material som annars skulle eldas upp. Det innebär att vi tar vara på en överskottsprodukt som sedan kan brytas ned och åter bli en del av naturen.

Det är framför allt rådjur och älg som tappar sugen på att äta i närheten av där man har satt upp Viltstop, och det har även visat sig fungera bra på dovhjort. Viltstop för ungskog kan hänga upp till fem år beroende på väder och vind, vilket gör att skogsägare sparar in åtskilligt med tid som annars skulle behövas för att åka och bespruta skogsområden varje år.

I bostadsområden där det inte finns så mycket djur kan Viltstop för trädgård sitta i upp till två år med bibehållen effekt. Påsen är UV-skyddad för att klara av väder och vind under den tiden. Räckvidden är en radie på ungefär fyra meter per påse.

– Men har man många djur som går i tätbebyggt område så blir de mindre skygga med tiden. Då rekommenderar jag att man byter inför varje vår så att dofterna är färska. Det gäller framför allt om det finns dovhjort i området. De är väldigt aktiva i trädgårdarna, framför allt på vårkanten.

Så använder man skydd mot betesskador

I ett trädgårdspaket ingår fyra påsar som ska hängas upp med cirka åtta meters mellanrum, eller där det finns växter som ska skyddas lite extra.

– Viktigt är dock att sätta upp dem utspritt i hela trädgården och inte bara i ytterkanterna, för annars kan djuren gå igenom barriären och hitta det som finns innanför, menar Anneli.

Hon har även utvecklat en liten påse som är tänkt att hänga vid gravplatser och andra små planteringar. På så sätt äter inte rådjuren äter upp växterna som planterats där, något som många kyrkogårdar har stora problem med.

Viltstop för trädgård, skog och småplanteringar finns till försäljning på hemsidan samt hos utvalda återförsäljare samt på Facebook och Instagram.

Annons