Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 15 sep 2023

Skräddarsydda timmerhus, ända från roten

Att beställa sitt timmerhus från den som väljer ut, fäller och sågar träden gör att tillverkningen kan kvalitetskontrolleras ända från roten. Som beställare blir det även enklare att kunna påverka sitt blivande hus, när huset går från stubbe till stuga, i en liten organisation. Och dessutom blir huset minimalt miljöbelastande. Det här konceptet hittar Villanytt hos Eka Skog, där Mattias Eklund berättar mer.

Många svenskar drömmer om riktigt knuttimrade villor, fritidshus och stugor. Oftast är det charmen och stilen som tilltalar, men timmerhus erbjuder många fler värdefulla fördelar. I synnerhet om man beställer huset direkt av en tillverkare som även är skogsvårdande. Mattias, på Eka Skog förklarar:

-Vi är inte bara husbyggare. Vi utför även plantering, gallring och avverkning enligt en hållbar metod för skogsbruk, hos olika många skogsägare. Under arbetet i skogen kan vi välja ut de stammar som bäst skulle lämpa sig bäst för byggnadstimmer åt våra huskunder. Efter fällning transporteras de till vårt eget sågverk, där vi förädlar materialet till perfekt virke. Kunderna kan alltså beställa husen och eller stugorna helt efter eget önskemål, eftersom vi själva skapar virket och bygger husen.

Handplockat, tätt och laxat

Villanytt noterar att Eka Skogs timring har mycket tät passning med laxade och kapade knutar, vilket inte bara är en vacker teknik utan dessutom är mycket stark. Men husen innehåller flera vinster:

-Att alla moment sker lokalt inom företaget gör att kunden får ett hus som kvalitetskontrollerats genom hela kedjan. Varje träd ”handplockas” för huset, transporterna är extremt korta, materialet är förnybart och timret binder koldioxid. Det gör att husägaren kan känna en naturlig, framtidstrygg och hållbar känsla i ett sådant hus, säger Mattias.

Isoleras för året-runt-boende

Till många beställares glädje kan timmerhus idag ha isolerade och jämna innerväggar, även om utsidan är traditionell. Mattias tillägger:

– Ja, de flesta som ska ha timrade villor och attefallshus för permanentboende, beställer dem invändigt isolerade. Då får de släta väggar som är lätta att hålla rena, tapetsera, kakla, måla eller montera inredning på utan att göra åverkan på stommens timmer.

Text: Tom Swales

Annons