Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Sköt om din förrådsdörr lika ömsint som entrén

De flesta husägare är noggranna med att hålla entrédörren ren, eftersom den betraktas som hemmets välkomnande ansikte. Altan- eller förrådsdörren brukar däremot få mindre kärlek och omsorg, eftersom den snarare ses som villans dolda baksida. Men ändå förväntar vi oss att förrådsdörren ska behålla sin motståndskraft mot inbrott, fukt, röta och köld under lika många år som entrén. Faktum är att förrådsdörrar oftare utsätts för inbrottsförsök, jämfört med entrén, eftersom elverktyg och trädgårdsmaskiner är det lättaste stöldgodset att avyttra. En misskött dörr blir snabbare försvagad, vilket även gäller förrådsdörrar från kända tillverkare. Så Villanytt understryker att det finns all anledning till att vårda ”bakdörren”.

RENGÖRING: Ha som rutin att tvätta förrådsdörren och altandörren grundligt, varje vår och vinter. Ställ upp dörren och tvätta både insidan, utsidan och sidokanterna med en ljummen och mild diskvattenblandning. Den kan påföras med trasa, mjuk borste eller duschflaska. Därefter torkar du av diskvattnet på insidan med rent vatten och trasa. Stäng sedan dörren och skölj av utsidan med en mjuk vattenstråle, från trädgårdsslangen eller vattenkannan. Var noga med att allt diskvatten sköljs bort. Öppna sedan dörren och torka av dess kanter, samt karm och tröskel. Låt dörren stå uppställd en timme, om vädret är torrt, så att dörren och karmen får ordentligt innan de stängs igen.

Syna hur förrådsdörrens lack reagerar med olika medel

Om altan- eller förrådsdörren är en passage från garaget eller en annan verkstad så är risken stor att du har oljefläckar runt handtag och ytor som man vanligen berör. För att få bort dessa fläckar utan att göra åverkan på dörrens lack så gäller det att använda rätt kemikalier, vilket tillverkaren eller varumärkets representant kan ge råd om. Om du inte vet fabrikatet, och inte kan hitta någon märkesetikett på dörrkanterna så börjar du med de mildaste ämnena och trappar upp till starkare om det blir nödvändigt. Det som inte löstes med diskvatten, kan ibland lösas med såpa. Om du går vidare med röd T-sprit på en trasa, testa då först på ett mindre synligt område och se om dörrfärgen tål ämnet. Använd en trasa i en färg som avviker från dörrens färg eftersom det blir lättare att se om en mörk trasa blir färgad av en ljus dörrfärg, och vice versa. Lacknafta eller förtunning (tinner) löser oljefläckar på lackade ytor, men risken finns att dörrfärgen påverkas. Alltså får man testa på mycket små områden för att se den kemiska reaktionen.

Leta efter eventuella skador

Syna din altan- och förrådsdörr noggrant i fullt dagsljus. Dra åt lösa skruvar och kolla tätningar mot eventuella dörrfönster eller kattlucka så att inga sprickor kan släppa in regn, in i dörrkonstruktionen. Tryck med en skruvmejsel eller kniv mot virket på kanterna, sidorna, hörnen och undertill för att avslöja om trädelar eventuellt har mjuknat av röta. Om så har skett, men bara ytligt, så bör du slipa eller tälja bort det mjuknade och troligen missfärgade virket.

Djupa repor eller bucklor kommer med tiden att ta in fukt om såren får stå ”öppna”, även om de är små. Så pensla gärna på lite träolja lokalt över märkena. När endast friskt virke kvarstår så bör det behandlas med lämpligt träskydd. Om du har en målad yta så föreslår vi att du grundoljar ytan, väntar en kvart så att oljan sugits in och därefter målar på grundfärg. När detta har torkat så är dörren rötskyddad, och då kan du ta ställning till om det blir snyggast att måla eller olja ytan för att visuellt matcha dörrens övriga nyans. Notera att olika träskyddsmedel kan kräva andra appliceringsmetoder, så läs bruksanvisningen.

Olja, täckmåla eller vaxa dörren

När dörren konstateras vara ren och hel, så försöker du bedöma skicket på utsidans och kanternas totala yttre skikt. En nedmattad och sliten yta ger ett sämre skydd mot skadlig fukt, och är dessutom mycket svårare att hålla ren. Så, för att dörren ska få ett fortsatt friskt liv, så behöver den ett friskt yttre skydd. Men om den ska täckmålas i en kulör, oljas eller vaxas avgörs av dess befintliga yta, och kan tyvärr inte sägas generellt. En målare kan bedöma saken om du inte kan få råd från dörrens tillverkare. Men det är verkligen värt att underhålla det yttre skyddet, eftersom ett totalt dörrbyte är ett större och kostsammare ingrepp som kan innebära att karm, tröskel och kringliggande foder mot väggar måste bytas.

Justering, riktning och smörjning

Om dörren går trögt att stänga så kan gångjärnen behöva riktas. En dörr som under lång tid kräver våldsam kraft för att stängas kommer att slitas ut snabbt. Skaffa en gångjärnsriktare, ett enkelt och billigt verktyg som du snabbt lär dig hantera. Justera gångjärnen så att dörren stängs och öppnas lätt. Eventuellt tröga lås brukar även bli bättre efter dörrens justering, då låsets utskjutande reglar återfår sin rätta position mot slutblecket (låsplåten med hål) i karmen.

Sitter trögheten i låsmekanismen så kan du spreja in låsspray i nyckelhål samt springor kring låsreglar och trycken (rörliga handtag). Elektriska lås bör däremot inte sprayas utan särskild kunskap, så läs först låsets skötselanvisningar eller fråga en låstekniker som kan just ditt el-lås.

Obs: De här skötseltipsen kan du naturligtvis även använda för din entrédörr.

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Sveadörren

Annons