Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
El/Energi | Tak 29 sep 2023

Skälen ”för” solceller är omväxlande

Orsakerna till att villaägare skaffar solceller är mer omväxlande än många anar. Argumenten skiftar när priserna för el, villafastigheter och räntor går upp eller ner. Föränderliga och kortsiktiga subventioner och avdrag påverkar också vad som motiverar husägare att skaffa solpaneler till villan. Internationella oroligheter som påverkar elmarknaden kan få andra argument att övertyga husägare. Men även om själva motiven förändras, så stiger intresset stabilt för solceller för villor. Villanytt tittar här på de vanligaste argumenten och motiveringarna.

 

Sälja el lockar nu

Just nu, i september 2023, är det möjligheten att tjäna pengar på försäljningen av överproduktion som lockar flest. De som har kapitalet ser ingen lönsamhet i att spara slantarna på bankkonton. Eftersom taket redan finns och solpaneler till villor är underhållsfria, så är det en lockande extra inkomst. Däremot är det färre husägare som räknar med att att de själva ska konsumera merparten av den egenproducerade elen. Har man inte ett batteri för att lagra dagens elproduktion, så misstänker många att de elförbrukande dygnstimmarna och årstiderna sällan matchar de elproducerande. De som däremot kan lagra dagens elproduktion i ett batteri ser större möjligheter att använda sin egenproducerade el, under två tredjedelar av året.

 

Det framtida värdet

Att en väl fungerande solcellsanläggning höjer fastighetens värde är solklart, enligt de flesta fastighetsmäklare. Men hur mycket är svårare att säga. Om husets säljs när elen är dyr, så får solpanelerna ett högre värde. Om man däremot inte alls ska sälja, utan bo i sitt elproducerande hus länge, så kommer anläggningen hinna generera mycket elförsäljning. Det värdet beskrivs ofta som ett pensionstillägg. Men när lönsamheten inträffar beror på olika faktorer. Betalades anläggningen med egna och riskfria pengar, så börjar intäkterna ticka från dag 1. Men har man lånat till investeringskapitalet eller köpt anläggningen på avbetalning så kan det dröja flera år anläggningen blir lönsam. Krediträntor och elpriser får här ett stort avgörande, men när anläggningen är betald så blir den alltid lönsam. Och ju fler år som den kan generera el, desto mer lönsamma blir solcellerna på villataket.

 

”Gratis el” lockar flest med batteri och hög sommarförbrukning

Bland de som installerar batteri för el-lagring är det fler som räknar med att kunna nyttja ”gratis-elen” mer. Även de med hög elförbrukning under sommaren drivs av att kunna ta vara på den egenproducerade elen. I den gruppen finns många som har swimmingpool, avfuktningsanläggningar i krypgrunden, elbil och de som gärna svalkar hemmet med luftkonditionering.

 

Vill bli oberoende med solceller på taket

När världen känns instabil så tänker fler på värdet av att ha el, oberoende av den nationella eller globala energimarknaden. I stunder som präglas av internationell trygghet och känslan av att lokalsamhället fungerar så litar alla på att strömmen kommer till uttaget i väggen. Till ett rimligt pris dessutom. En del som skaffar solpaneler till villan vill bidra till att göra hela landet mindre beroende av fossil eller importerad energi.

 

Miljövänligt, hållbart, klimatneutralt och förnybart är lockande

Miljöskälen är sällan direkt avgörande för villaägare som investerar i solpaneler på det egna hustaket. Men indirekt är det ändå miljöskäl som ligger bakom de statliga subventionerna, men ur husägarens perspektiv blir det då en ekonomisk faktor. Däremot väger miljö- och klimatneutralitet tyngre när företag och organisationer investerar, eftersom de är mer beroende av att uppfattas som ansvarstagande och miljömedvetna. Många villaägare värdesätter och framhäver de gröna och hållbara fördelarna med sin solenergiproduktion, men det är sällan det primära skälet till investeringen. Men om värdet av hållbarhet får större betydelse för våra köpval, vilket mycket tyder på, så kommer fler vilja betala mer för en villa med solcellsanläggning.

Text: Redaktionen, Villanytt

Annons