Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Trädgård 2 apr 2024

Sedum vinner mark på taken

Sedum blir en allt vanligare syn på villatak och i det offentliga rummet. Med färdigodlade sedummattor är det enkelt att själv skapa ett grönt element i trädgården. Ulrica Bjärhov på gräsodlingsbolaget Turfman berättar om varför den tåliga perennen är en god idé.

Sedum användes redan under antiken. I Sverige har perennen fått ett uppsving tack vare fokus på hållbarhet och takträdgårdarna i offentlig miljö blir allt vanligare. Men Ulrica Bjärhov ser också en ökad efterfrågan från villaägare i sin roll som säljare på Turfman.

– Sedum anses estetiskt vackert men många har också fått upp ögonen för att det är positivt för miljön och den biologiska mångfalden.

Sedum på karga platser

Sedum är en fetbladig perenn som är extremt tålig för sol och värme. Färgen växlar efter årstiderna och den växer naturligt i karga och torra miljöer. Därför trivs den också bra på platser som inte kräver ett stort jordlager att växa på. En sedummatta anpassad för tak är odlad på en geotextil med ett tjockare lager växtsubstrat.

– Många väljer att lägga ut en sedummatta på sitt förråd, gäststuga, carport eller annat mindre hus på tomten. Att placera sedum på en stenmur eller en bergskreva har också blivit populärt. Ett tips är att kombinera sedum med andra typer av taktäckningar som till exempel tegel eller plåt, säger Ulrica.

Ett hållbart tak

Men det är inte bara av estetiska skäl som många nu väljer sedum för sina yttertak. Det faktum att sedum är ett bra tätskikt väger också upp. I Norden har grästak använts länge för att isolera mot kyla och väta. Taket tar upp mycket regnvatten och den isolerande effekten ger en jämnare inomhustemperatur.

– Det finns också en hållbarhetsaspekt. Ett sedumtak är en biotop för fåglar, insekter och fjärilar. Taket binder också upp luftföroreningar och bidrar till en renare miljö, berättar Ulrica.

Grunda med bra tätskikt

Precis som Turfmans gräsmattor på rulle är sedummattan färdigodlad och klar för att läggas på plats när den levereras till villatomten, berättar Ulrica. För den som ska lägga en sedummatta är det viktigt att tänka på att det finns ett bra tätskikt för att förhindra vattenläckage. Det kan också ligga fukt mot taket under långa perioder. Det räcker alltså inte med en underlagspapp.

– Använd en ytpapp som grund och därefter lägger du sedum som kan köpas i färdiga mattor. Denna är lätt att lägga själv och kräver inte mycket underhåll, bara lite gödning i samband med kontroll av eventuellt ogräs på våren. Men fråga gärna din leverantör eller bygghandel. Vi hjälper dig gärna med lite goda råd på vägen, säger Ulrica.

Gräsmattor på rulle

Ulrica berättar också om fördelarna med att rulla ut färdig gräsmatta, istället för att fröså. För med en färdigodlad gräsmatta är rötterna redan etablerade och kan därför fortare användas. Den som sår själv behöver vänta minst ett par månader, ofta längre, innan gräset kan beträdas. Ogrästillväxt är också ett problem vid frösådd, det krävs en hel del rensning innan gräsytan är lika tät som en färdig gräsmatta.

– I slänter är också de färdiga rullarna att föredra, då behöver man inte oroa sig för att kraftiga regn ska skölja iväg gräsfröet. Från april och fram till december är det säsong för att rulla ut färdigodlade gräsmattor. Glöm inte att vattna ordentligt. Smådutta inte, utan genomvattna rejält, gärna på kvällen, så att rötterna har anledning att söka sig neråt, avslutar Ulrica.

Text: Eva Rydinger

Annons