Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation 7 jul 2022

Så vet du om huset har sättningsskador

Hur vet man om huset har fått sättningsskador? Blotta ögat kan ge dig vägledning men modern geoteknik kan mäta hur huset mår och ge exakta svar. VillaNytt har pratat med Geobear som är experter på geoteknik.

Kan ett hus sätta sig utan att man vet om det och måste man besikta huset? Nej, du behöver inte besikta huset för att undersöka sättningsskador. Men var uppmärksam på sprickor i väggar och på fasader – ofta är de skadliga sprickorna lodräta.

– Var också uppmärksam på om du har fått lutningar i golvet eller om det börjar kärva i dörrar och fönster, säger Sebastian Jönsson, försäljningschef för Sverige på Geobear.

Om sättningsskadan inte åtgärdas finns en risk för att den förvärras.

– Tumregeln är att om du upptäcker ett problem ska du åtgärda det så fort som möjligt. Sprickan kan annars växa och i sin tur orsaka andra mer kritiska problem. Teoretiskt sätt kan huset rasa men det är förstås när det har gått riktigt långt, säger Sebastian Jönsson.

Undvika sättningsskador

Att ett hus får sprickor eller börjar luta kan bero på fuktigheten i jorden som sin tur påverkar byggnadsmaterialet. Det kan handla om att marken är för våt eller för torr, att det har uppstått en vattenläcka, att jorden är för dåligt packad eller att det står stora träd nära huset.

– Det kan också bero på vibrationer från trafik eller närliggande byggen. Ofta är det en kombination av dessa saker. Marken under husfundamentet har på ett eller annat sätt förlorat bärighet. Med våra åtgärder kan vi stärka marken upp till flera hundra procent och i många fall även lyfta golv och väggar. Det minskar risken för att det fortsätter sjunka. Inför varje jobb utför vi först en besiktning där vi tittar på skadorna, gör marktester och lasermätningar, säger Sebastian Jönsson.

Stabilisera jorden med geoteknik

Geoteknik går också att använda preventivt – om man ska bygga på en våning eller motsvarande som ökar belastningen på huset.

– Det händer att man använder geoteknik även vid nybyggnation eller en utbyggnad till exempel.

Materialet som Geobear fyller med är en tvåkomponentslösning med geopolymer som expanderar vid injektering. Genom mindre borrhål sprutas lösningen ner i marken längs de bärande husväggarna eller invändigt i huset. Materialet binder och stabiliserar jorden.

– Vi kan också borra ner så att vi kommer under husfundamentet. Ibland borrar vi på olika djup för att stärka marken längre ner. En fördel med den här metoden jämfört med traditionell pålning är att det går snabbt och smidigt och att du kan bo kvar under tiden, avslutar Sebastian Jönsson.

Text: Eva Rydinger

Annons