Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Dörrar 6 okt 2023

Så väljer du rätt entrédörr

Att välja entrédörr kan vara svårt, men valet har mycket stor påverkan på estetisk, skydd och funktion. Vi bad Maria Hallebo hos tillverkaren Diplomatdörrar, om de bästa tipsen till den som ska välja ytterdörr.

Hur bör man tänka kring design och look?

-Fall inte för den snyggaste dörren i butiken, utan fråga dig ”är detta den snyggaste till just mitt hus?”. Dörren bör stilmässigt förtydliga husets karaktär. Vill man ändå att dörren ska sticka ut eller framhävas så är det bättre att välja en annan färg än fasaden. Men det är svårt att se den blivande helheten, när man bara ser dörren i en butik. Därför använder många husägare gratisverktyget ”dörrväljaren”, på diplomatdorrar.se. Där väljer du din fasads färg, eventuell panelstil, tegel eller pust. Därefter så kan du med ett enkelt klick testa vilken dörrmodell, färg och glasning som passar bäst, förklarar Maria.

Måste entrédörren förhålla sig till husets andra dörrar?

-Det ger ett mer harmoniskt intryck om alla ytterdörrar ser ut att passa ihop, som syskon. Så mitt råd är att välja en dörr ur en serie som även erbjuder de övriga dörrarna i samma kulör och stil. Många husägare uppskattar att vi designar våra dörrar som ”familjer” där man hittar pardörrar, garage-, altan- och förrådsdörrar i samma stil, med eller utan glas. Visserligen är det bara vid nybyggnation som alla dörrar väljs samtidigt. Men även om man bara ska byta entrédörren på ett hus med flera år på nacken, så bör man kolla så att den har syskondörrar. Det är ju troligt att flera av dina dörrar också behöver bytas om några år.

Beständig form är guld värt

-Granska garantierna för formstabilitet, råder Maria. En dörrs yttre skick kan man fräscha upp, vartefter den slits och åldras. Men om dörren slår sig och blir skev så blir den i praktiken oanvändbar. Så, fråga om garantierna för formens beständighet. Men vilken garantilängd kan ses som kort eller lång? Ett riktmärke kan vara den tjugo år långa formgarantin på Diplomatdörrar. Det är visserligen marknadens längsta, men det kan man ju ha som måttstock när man letar dörr.

Välkomna eller avskräcka?

-Dörren ska såklart upplevas som välkomnande för dig och dina vänner, men även signalera styrka för ovälkomna. Om inbrottstjuvar ser en dörr med ett känt märke och robust intryck, så är chansen stor att de avstår och väljer ett annat hus.

Fördelar med svensktillverkat

-Det nordiska klimatet ställer unika krav på en ytterdörr. Dels får dörrens värmeisolerande egenskaper betydelse för hushållets energikostnader. Men våra årstiders skillnader ställer också hårda krav på materialens och konstruktionens motståndskraft. Variationen av kyla, värme, fukt i långa perioder, vind, nederbörd i blöt eller frusen form, extremt mycket UV-ljus under sommarhalvåret kräver ett nordiskt tänk. Då är det ju en fördel om dörren har designats, konstruerats, testats och tillverkats av någon som har full insikt i nordiska behov. Om din dörr är gjord i Sverige så blir det också enklare att i efterhand hitta kompletterande funktioner, delar och få support. Att vi dessutom har skogen som ger det ideala virket är ytterligare en fördel, som dessutom ger kortare miljöpåverkande frakter, avslutar Maria.

Text: Tom Swales

Annons