Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation 27 jan 2022

Så väljer du rätt brygga

Behöver du renovera din brygga, eller kanske bygga en ny? Hållbarast i längden är en fast brygga med stenkista av glasfiber, men det finns flera olika sorters bryggor att välja mellan. Bryggexperten Per Isacsson ger en vägledning.

Principen för att bygga en rejäl, stadig och hållfast båtbrygga är i princip densamma idag som för femhundra år sedan: sätt en stenkista på sjöbotten, bygg ett trädäck över den.

– En så kallad fast brygga är oftast den bästa lösningen, men det finns tillfällen då en annan typ av brygga kan vara ett alternativ att överväga.

Fyra sorters bryggor

Det säger Per Isacsson, tekniskt ansvarig hos bryggtillverkaren Moderna bryggor och författare till boken ”Bryggan”, full med råd och tips till dig som vill bygga brygga. Vi kan skilja på fyra huvudtyper av bryggor: fast brygga med stenkista, pålad brygga, brygga med konsoler och flytbrygga.

– Har du ett utsatt sjö- och isläge är en kraftigt byggd brygga med stenkista egentligen det enda alternativet. Har du ett mer skyddat läge och ett bottensedimentlager på minst tre meter ner till berget, en långgrund strand till exempel, kan en brygga på pålar vara ett fullgott alternativ till betydligt lägre kostnad.

Även flytbryggan passar bäst i lugnare lägen, medan en brygga på konsoler är en bra lösning för en brygga invid berg.

– På djup större än fyra meter blir i regel en brygga med stenkista för kostsam, och då är flytbryggan ett bra alternativ; den har också fördelen att röra sig med vattennivån och har därmed en konstant höjd över vattenytan. En brygga med konsoler kan inte bli så lång utåt sjön, eftersom konsolerna bultas fast i berget, men kan ge en riktig fin brygga som följer berget utmed strandlinjen.

Klar på några dagar, håller i 300 år

För femton år sedan fick Per Isacsson en idé som inneburit en liten revolution för konsten att bygga fasta bryggor: att göra ramen till stenkistan av glasfiber istället för av trä.

– En träram håller i cirka 35 år, sedan måste den bytas och hela bryggan renoveras. Det är inte särskilt lång tid egentligen, för en så pass stor investering. Vi har tagit fram en ny typ av stenkista bestående av glasfibermoduler, med en uppskattad livslängd på cirka 300 år, berättar Per.

Med denna nya typ av stenkistebrygga följer också ett nytt tillverkningssätt, som kortar ned ledtiden betydligt.

– En traditionell brygga byggs på plats, där en stenkista i trä först måste stå till sig i ett halvår upp till ett år innan själva bryggdäcket kan byggas. Glasfiberkistorna gjuter vi på fabrik i Kristinehamn och där bygger vi även bryggdäcket. Vi levererar med lastbil och fartyg, bygger ihop bryggan på plats på 4-5 timmar och den är klar att användas på ett par dagar.

Annons