Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 11 nov 2023

Så skyddar du villan mot översvämningar

Våldsamma regn är något som villaägare bör ha med i beräkningen i framtiden. Men med moderna översvämningsskydd behöver skyfallen inte skapa enskilda katastrofer. Michael Modica på Prefa, berättar för Villanytts läsare hur källare, trädgårdar och villan kan skyddas.

Intensiva, långvariga skyfall har skapat både försäkringsärenden och personliga utmaningar för många av landets villaägare, när trädgårdar och källare har svämmat över. Michael Modica:

– Att se över sina fastigheter med ett översvämningsskydd blir mer och mer aktuellt när dagvattensystem blir överfulla och när bäckar, älvar och havsnivåer svämmar över.

Enkel installation

Ja, ett översvämningsskydd är en lösning som blir allt mer populär bland landets många villaägare. Till exempel vid ingången till ett garage där vattenflödet annars lätt kan tränga in. Och installationen av mobila skydd är förhållandevis enkel, menar Michael.

– Vi på Prefa kommer ut och tittar, undersöker hur stor öppningen är och räknar ut hur höga och tjocka balkarna ska vara. En viktig faktor är att veta hur stort tryck av vattnet det kan bli.

Därefter monteras hörnprofilerna mot fasaden av en hantverkare. Eventuellt måste en platta gjutas och grunden måste vara slät för att gummipackningen ska vara tät.

– Vissa villor har redan förberett med en slät platta utan att veta om det. Då är det bara att fästa hörnprofiler mot fasaden och det går relativt fort, berättar Michael.

Snabbt på plats när regnet kommer

De mobila översvämningsskydden är sedan enkla att hantera. När skyfallet är på ingång är det enkelt att placera aluminiumbalkarna i hörnprofilerna och därefter spänna fast dem ner mot underlaget.

– Vem som helst kan gör det. Det är som lego, bara att sätta ner dem. Ja, det är väldigt enkelt egentligen, och man klarar av det själv.

Michael berättar att översvämningsskydd efterfrågas både av villaägare, hustillverkare och arkitekter. Även inom större projekt föreskrivs det att nya byggnader ska ha översvämningsskydd, till exempel nybyggnationen längs med Lindholmskajen i Göteborg.

– Villor och radhus längs stranden i Helsingborg är ett annat exempel som är i farozonen. Där installerar man nu skydden för att vattnet inte ska tränga in, när havsnivån stiger och det blåser från havet.

Att skydda sin egendom

Michael menar att han är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan försäkringsbolagen kommer ställa krav på villaägare att skydda sin egendom.

– Ja, särskilt villor med källare eller de som på annat sätt har ett utsatt läge. Dagvattenbrunnarna och ledningarna idag är inte byggda för de skyfall vi har idag, och dessa blir bara värre och värre, avslutar Michael Modica.

Text: Eva Rydinger

 

Annons