Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Livsstil | Sport 3 feb 2023

Så kan idrottare förhindra plötslig hjärtdöd

Vännen faller ner i terrängspåret och dör. Chocken är brutal. Han som var så vältränad, hur är det möjligt? Många gånger handlar det om plötslig hjärtdöd, den vanligaste dödsorsaken hos elitidrottare. Dr Christos Milonas, grundare till Idrottshjärta.se, berättar om vikten av hjärtscreening för att förhindra tragedier.

Dr Christos Milonas är specialist i kardiologi och invärtesmedicin med spetskompetens inom hjärtarytmier och pacemakerbehandling:

– För de allra flesta är det hälsosamt med fysisk aktivitet. Men för ett mindre antal idrottare kan det leda till plötslig hjärtdöd. Det kan faktiskt vara så många som 1 på 3 000 som drabbas varje år, beroende på hur man definierar. Det finns ett stort mörkertal då alla dödsfall inte rapporteras.

Alla som ägnar sig åt hårdare träning – unga som gamla – är i riskgruppen. Men särskilt personer på elitnivå som belastar hjärtat väldigt hårt.

– I högre åldrar rör det sig ofta om kranskärlsjukdom och hjärtinfarkter. En särskild grupp är männen med fyrtioårskris som hårdtränar, säger Christos Milonas.

Nyttan med screening viktigt

Uppmärksamheten och intresset för de bakomliggande orsakerna bakom plötslig hjärtdöd har ökat de senaste åren. Och allt fler ser nyttan av screening.

– Screening är utbrett i andra länder där det också finns riktlinjer för detta. Men i Sverige är vi dåliga på att fånga upp idrottsutövare, trots att Sverige är ett av de mest idrottsintensiva länderna i världen, säger Christos Milonas.

Vanligare efter covid

Plötslig hjärtdöd innebär någon form av hjärtrytmrubbning och att hjärtat slutar pumpa. Det finns en rad olika skäl men ofta handlar det om ett kammarflimmer orsakat av ett förtjockat hjärta. Ett hjärtstopp måste hävas inom minuter. Ofta finns det defibrillatorer – hjärtstartare – på allmänna platser, men är man ute och tränar själv är prognosen av ett hjärtstopp dålig.

– Efter pandemin och covidvaccinationer har vi tyvärr sett en kraftig ökning av hjärtsäcksinflammationer och hjärtmuskelinflammation på mottagningen. Viss statistik pekar på en trehundrafaldig ökning av hjärtdöd hos idrottare efter covid och vaccinationer, berättar Christos Milonas.

EKG och ultraljud

Med screening kan man upptäcka om det finns risker för plötslig hjärtdöd. På Idrottshjärta.se i Stockholm finns frågeformulär att fylla i om man bland annat haft svimningstillbud, oförklarlig andfåddhet, hjärtrusning och om man har hjärtsjukdomar i släkten. Christos Milonas rekommenderar också både EKG och ultraljud av hjärtat. Många åkommor kan upptäckas med vanligt EKG, men inte allt. Därför används även ultraljud.

– Screening borde vara lika viktigt som att besiktiga bilen. Oftast kan vi friskförklara, men om sjukdomsrisk påvisas kan det leda till att de inte får idrotta. Vi kopplar också upp dem till vår hjärtmottagning Cityheart för uppföljning och eventuell behandling av högspecialiserade kardiologer. Vi släpper inte patienten! avslutar Christos Milonas.

 

Text: Eva Rydinger

Annons