Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Livsstil 10 dec 2023

Så kan du skaffa hund även som allergiker

Kan en pälsallergiker skaffa hund? Kanske och troligen. Men det definitiva svaret skaffar du själv genom ett enkelt allergitest. Bo Karlstedt, vd på Medi-Tec, berättar om testerna som fått pälsallergiker att bli glada hundägare.

Låt oss säga det direkt, allergivänliga hundraser finns inte. All forskning visar att det är större skillnader mellan individer än raser. Det menar Bo Karlstedt på Medi-Tec.

– Det finns inga allergena kopplingar som päls, färger eller raser. Så om du är allergisk mot en hund av en viss hundras är det inte alls säkert att du är det mot alla hundar av samma ras.

Allergitest ger vägledning

Vad en hundallergiker reagerar mot är ett eller flera av hundens sex så kallade allergener. Dessa är proteiner som finns i hundens fysiologi och som människor reagerar olika på. För att avgöra vilka allergener man är känslig mot kan man göra ett test som ger provtagaren en allergiprofil och som sedan kan avgöra valet av hund.

– Testerna är utvecklade på Karolinska Institutet och är enkla att använda. Provsvaret anger hur allergisk du är på en femgradig skala. Det anger också vilket eller vilka allergener som sticker ut och som du bör vara extra försiktig med.

Ett vanligt allergen att vara allergisk mot är Can F 5. Detta protein finns bara i urinet hos icke kastrerade hanhundar och kan vara svårt att få bukt med eftersom några droppar urin hamnar i pälsen vid varje rastning och blir luftburet när det torkar.

– Jag har mött många människor som har trott att de inte kan skaffa hund på grund av detta. Men en lösning är då att välja en tik. Det funkar!

Så går allergitestet till

De som vill testa sig köper allergitestet på Allergenius.se och gör provtagningen hemma. Provet skickas sedan för analys och svaret är en allergiprofil som visar vilka allergener man är känslig mot och på vilka nivåer allergin ligger.

– När du har fått din profil kan du kontakta en hunduppfödare och begära att få göra ett test av en eller flera hundar i kullen, eller på en vuxen hund som du är intresserad av. Man kan sedan jämföra testresultaten och förstå om den tilltänkta hunden ger dig liten eller stor risk för allergiska rektioner.

Så kan man verkligen lita på att testerna stämmer?

– Testerna är vetenskapligt framtagna och visar exakta värden. De ger en god vägledning vid val av hund.

Schampo och balsam

Det finns de som påstår att till exempel labradoodle är en allergivänlig hundras, berättar Bo. Men det stämmer inte. Denna blandras har lika stor förekomst av allergen som andra hundraser men blir liksom andra hundraser mindre allergiframkallande om den tvättas.

– Tvättar man hunden regelbundet med ett lämpligt schampo minskar risken för att hunden avger allergener. Det är dock viktigt att schampot inte torkar ut eller irriterar huden, för då kan det få motsatt effekt. Därför har vi tagit fasta på att ta fram ett effektivt allergischampo och ett balsam för att stärka och lugna hudbarriären. Många får avsevärt lägre eller helt uteblivna allergiska symptom tack vare tvätt med 1–3 veckors intervall, avslutar Bo Karlstedt.

Annons