Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 14 okt 2023

Så kan du få hjälp med bygglov, ritningar och design

Planerar du att bygga nytt eller bygga om men känner dig handfallen av alla lagar, bestämmelser och bygglovsansökan? Eller vill du se en modell av hur det kommer se ut innan byggstart? Då kan det vara en bra idé att anlita en ingenjör. Vi har diskuterat ämnet med Mattias Bäckman på MB Konstruktion & Design i Flarken, Västerbotten.

Vad är egentligen situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning? Och hur gör man en bygglovsansökan? Tyvärr kan vi inte reda ut det här, men vi kan konstatera att det finns värdefull hjälp att få med design, ritningar, 3D-modeller, beräkningar och bygglovshandlingar. Och i praktiken behöver man knappt lämna skrivbordet eftersom mycket går att göra på distans idag.

Konsultation och bygglov

Byggingenjören Mattias säger att det ofta är bygglovsprocessen som hindrar folk att gå från tanke till handling med sina byggen. Detta eftersom många kommuner kan vara krävande angående vilka handlingar de vill få in med bygglovsansökan.

– Förr kunde det räcka med att skicka in en enkel ritning på ett A4-papper för att få bygglov. Det skulle aldrig gå idag utan enorm tur med vilken kommun som handlägger ansökan, för de kräver olika mycket och gör olika bedömningar.

En stor andel av Mattias kunder anlitar honom också för att de behöver ett bollplank för sina idéer, ta reda på vad som är bärande i en konstruktion eller för att få hjälp med att skapa en detaljerad 3D-modell. För att bättre kunna se slutresultatet framför sig.

– Folk vill se hur det kommer se ut. Och då är en modell mycket användbar. Ta till exempel ett par som vill bygga något tillsammans: Alla föreställer sig saker annorlunda och då hjälper en modell till med att alla inblandade ser samma sak. Sedan kan man lägga in virkespriser i modellen vilket ger en mer exakt beräkning av kostnaden. Andra saker som kunderna efterfrågar är hjälp med design, fönsterplaceringar och var på tomten exempelvis ett nytt garage passar bäst.

Distans inget hinder

I slutet på vårt samtal säger Mattias att konsultation, ritningar och design går alldeles utmärkt att göra på distans idag, via exempelvis mejl och telefon. Och så samarbetar han med exempelvis arkitekter i Stockholm.

– Avstånd är inga problem så i praktiken skulle jag kunna hjälpa en kund i exempelvis Malmö eller till och med utomlands. Ansökningar till kommunen sker ändå digitalt nuförtiden. Det jag behöver är en detaljerad beskrivning vad man vill ha, alla mått och en befintlig ritning, om sådan finns.

Text: Jimmy Karlsson

Annons