Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 13 mar 2023

Renovera äldre hus – en balans mellan stil och komfort

Många trävillor från åren 1890 – 1930 har en älskad och gammaldags charm, som ägarna gärna bevarar vid renoveringar. Men, samtidigt så vill man ha ett funktionellt och bekvämt hem, med nutidens standard. Byggmästare Niklas Larsson, i Trollhättan, berättar om hur man får en bra balans mellan nutid och dåtid vid renovering av tidstypiska hus.

Niklas Larsson uttrycker balansen mellan det gamla och det nya så här:

-Ingen vill ju bo i ett museum. Så kraven på att göra tidstypiska val, får helst inte bli ett hinder för trivseln. En bra renovering kan faktiskt få in de flesta moderna boendefunktioner och bekvämligheter, samtidigt som stilkänslan bevaras. Men det kan kräva tid och kreativa lösningar för att exempelvis dra dolda kablar, vattenledningar och avloppsrör i äldre konstruktioner.

Niklas råd, till den som vill fräscha upp sin tidstypiska villa, är att välja en byggmästare som kan visa upp referenser från liknande uppdrag. Jobbet kräver kontakter som kan leverera eller tillverka speciella byggdetaljer. Rätt entreprenör känns ofta igen på att de inte suckar och stönar när villaägaren pratar om linoljefärg, husromantik, byggnadsvård, snidade ornament eller smidda hakgångjärn.

– Att vi kan göra finsnickerier och specialdelar internt, gör jobbet smidigare. Hela teamets förståelse för uppdraget är viktigt, och därför jobbar jag oftast med Silverlods bygg, i Uddevalla.

Allt måste inte korrigeras

Vid renovering av äldre villor kan det behövas förståelse och respekt för att dörrar och väggar kanske lutar lite grann.

-Ja, och allt måste inte rätas upp, tätas och korrigeras så länge det är frisk och har en funktion. Att lite värme från hemmet läcker ut på vinden, eller i krypgrunden, kan vara en förutsättning för att slippa fuktproblem. Vad som är acceptabelt eller rent av värdefullt får man avgöra från fall till fall, nämner Niklas.

Han tipsar om att villaägare kan samla på sig bilder och inspiration från Instagram och andra nätforum, att ha som underlag när man förklarar sin vision för entreprenören.

-Om husägaren är osäker på målet, eller vad som är möjligt, så ska en väl vald entreprenör kunna guida kunden fram till en bra målbild. Men det förutsätter att entreprenören har intresse och respekt för husets stil.

Renovera för att bo bra

I stadsplanerade områden kan kraven på exteriörers stil och material vara hårda, eftersom de är en del av den allmänna miljön. Utanför stadsplanen får husägare oftast lite mer frihet vid renovering.

-Men jag upplever att de flesta ser värdet med att upprätthålla en tydlig stil. Och visst stärker det marknadsvärdet. Men jag råder att man renoverar och gör sina val för att man ska trivas i sitt hus länge, avslutar byggmästare Niklas Larsson.

Text: Tom Swales

Annons