Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Badrum/VVS | Värme/Kyla 9 nov 2022

Rengöring av ventilation viktigt för din och husets hälsa

Få villaägare ägnar någon tanke på allt matfett och damm som dagligen bygger på beläggningen inne i ventilationskanalerna. Att boka ventilationsrengöring, eller att själv utföra det, står inte på många husägares att-göra-lista.

 

Eftersom rengöring av ventilationskanaler, i de flesta hus, kräver särskild utrustning så är det sällan någon mening med att själv ge sig på det. Yrkesmän har även erfarenhet om var smutsen gömmer sig, hur fettet avlägsnas och hur kanalerna är sammankopplade. På samma sätt som man visserligen får rengöra taket själv och även sota skorstenen, så väljer ändå de flesta villaägare att boka ventilationsrengöring av någon regional aktör. Riskerna med begränsad luftcirkulation kan leda till fuktskador på huset, högre uppvärmningskostnader och sjukdomar för de som bor i hushållet. Att aldrig utföra en ventilationsrengöring innebär även ökade brandrisker, eftersom stora mängder fett och damm i köksfläktar kan antända av hettan från spisen.

 

Tecken på dålig luftcirkulation
Ett tydligt tecken på att det är dags för rengöring av ventilation är att det tar längre tid för fukt att torka. Exempelvis fuktiga handdukar, tvätt, svabbade golv, disktrasan och duschutrymmet. Om fukten inte drivs ut effektivt med god ventilation så finns en risk för att material i huset blir fuktskadat och drabbas av mögel eller röta. Ofta märks det även på att badrumsfläkten arbetar irriterande länge, om den styrs av en fuktsensor.Ett annat tecken på behovet av att boka ventilationsrengöring är att värmen inte sprids jämnt i huset, när det är kallt. Att utomhusluften kan strömma fritt in i friskluftsventilerna, gå genom hemmet, och sedan ut genom frånluftsventilerna är grunden i husets luftcirkulation. Luftens rörelse ska sprida värmen från hushållsmaskiner, solsken, kaminer, väggradiatorer och golvvärme. Så om du upplever att det är väldigt varmt nära en värmekälla, men svalare bara fem meter därifrån, så det vara hög tid för rengöring av ventilationen, och att luften står still.

 

Gör en enkel kontroll

Att försöka avgöra om ventilationen behöver rengöras genom att känna med handen mot köksfläkten när den är i gång, är ingen effektiv metod. Känn hellre med baksidan av handen mot köks- och badrumsfläkten när de är avstängda. Man bör tydligt kunna uppleva ett svalare luftdrag, utåt. För även när fläktmotorerna är avstängda, så är de ändå husets konstanta frånluftsventiler. Om ytterdörren bromsas lite av ett luftmotstånd, när du snabbt stänger den, är även detta ett tecken på begränsat flöde i frånluftskanalerna. Prova även att riva av en bit hushållspapper, och se om den avstängda badrums- eller köksfläkten kan suga fast pappret. Släck en tändsticka eller ett stearinljus, och se om röken går i någon riktning. Granska även det sitter mycket damm på spjällen till dina vägg- och takventiler. Efter att en rengöring av ventilationen är gjord, försök då testa sugförmågan (t ex med en liten bit hushållspapper) och minnas dess kapacitet så att du i framtiden kan avgöra om luftdraget har minskat.

 

Partiklar inifrån och utifrån

Inne i våra hem alstras damm, fukt, mögelsporer, textilfibrer, plastämnen, mikroorganismer, smuts, fett och annat i luften som vi andas. Men genom att rengöra ventilationen ökar luftombytet, och nivån av partiklar sänks genom att de sugs ut. Men hemmets luftcirkulation har samma principer som ett sugrör –det måste vara helt öppet i båda ändar för att man ska kunna blåsa eller suga igenom det. Alltså måste även de ingående ventilerna och friskluftskanalerna rensas från damm, pollen och oönskade partiklar som kommer utifrån. Det missas ofta av husägare som själva rensar ventilerna, men knappast något du behöver påpeka för yrkesfolk om du ska boka ventilationsrengöring.

Text: Redaktionen, Villanytt

 

Annons