Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Motor 25 maj 2024

Ren bensin till din maskin gör stor skillnad

Vill du att gräsklipparen, röjsågen och utombordaren ska hålla längre och fungera bättre? Då ska du gå över från vanlig bensin till alkylatbensin, som även är bättre för din hälsa och för miljön. Mats Uhrlander, vd för Lantmännen Aspen, förklarar hur och varför.

Alkylatbensin är en renare form av bensin. Till skillnad från vanlig bensin är den så gott som fri från skadliga kolväten som bensen och så kallade polyaromater. Det här är ämnen som i en bil fångas upp av bilens avgasrenare.

– Men din gräsklippare, röjsåg eller utombordare och många andra mindre maskiner har ingen avgasrenare. Här ger utsläppen av dessa ämnen och andra sot, smuts och avlagringar som försämrar prestandan och förkortar livslängden på din maskin. Och värre: De kommer ut i luften du andas när du jobbar och i miljön omkring, berättar Mats.

Etanolfritt bättre för motorn

Därför behöver din maskin helt enkelt en renare bensin än din bil. En annan viktig skillnad jämfört med vanlig bensin är att alkylatbensin inte innehåller någon etanol.

– Vanlig bilbensin innehåller upp till 10 procent etanol. Det är bra ur klimatperspektiv, för det bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Men det är dåligt för din lilla maskin därhemma, då etanol sliter på plast- och gummidetaljer och andra små komponenter i den. Etanol binder också fukt vilket kan resultera i rost.

En maskin som går på alkylatbensin är mer lättskött, mer lättstartad och kan stå oanvänd länge med bränsle i utan några problem.

Alkylatbensin finns idag hos många olika varumärken, men utvecklades av Aspens grundare Roland Elmäng för cirka 40 år sedan, och Aspen fortsätter leda utvecklingen framåt.

– Redan 2015 utvecklade vi en ny alkylatbensin med 10 procent förnybart innehåll, utvunnet ur restavfall från skog- och livsmedelsindustrin. Den ger minskade koldioxidutsläpp med 8 procent och finns för både tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Vi har också andra produkter med upp till 100 procent förnybart innehåll, där produktion av prisvärda komponenter än så länge är begränsad.

Hållbart behålla bensinmotorn

Kanske funderar du på att göra ett hållbart val och byta ut din gräsklippare eller utombordare till en el- och batteridriven modell, och då kvittar det vilken bensin som är bättre? Sant, men prova att tänka en gång till:

– Det är inte säkert att det är mer hållbart att slänga bort en fullt fungerande bensingräsklippare och köpa en ny eldriven. Inte om du ser till de utsläpp en maskin ger upphov till under hela sin livscykel, inklusive tillverkning och transporter. Kanske är det mer hållbart att gå över till en ren bensin som gör att din maskin håller längre, rentav i tio, femton eller tjugo år till?

 

Text: Tobias Christoffersson

Annons