Kvalitetsprodukter Kvalitetsprodukter
Fri frakt Fri frakt
Snabba leveranser Snabba leveranser

Redo för de nya och större attefallshusen?

Allt tyder på att attefallshusen kommer att tillåtas bli större, från och med i vår. En bygglovsfri komplementbyggnad på hela 30 m2 innebär helt nya möjligheter, förklarar Innerstadens arkitekter. De ligger i framkant och har redan levererat flera hus med det nya formatet till sina kunder. Visserligen bara på ritning, men villaägarna står redo att förverkliga sina drömmar så fort lagen klubbas.

Hos Innerstadens arkitekter, på arkitekt Johan Engströms ritbord, ligger flera nya ritningar till nya komplementhus.

–Ja, vi ser att de fem extra kvadratmeterna skapar mycket bättre möjligheter för ett extra bostadshus, en arbetsplats eller ett dubbelgarage. Rätt utfört så ökar både funktion, trivsel och estetisk anpassning till övrig fastighet. Den nya utökningen gör att man inte tvingas pressa lösningarna, förklarar Johan.

Som arkitekt vill Johan höja ett varningens finger för att inte ”parkera vilken låda som helst” i trädgården, eftersom val av attefallsbyggnad självklart påverkar värdet på fastigheten.

–Med en större byggnad ställs såklart högre krav på kunskap för att skapa en sammanhållen helhet. Därför ritar vi unikt anpassade byggnader, som tar vara på platsens förutsättningar, huvudbyggnadens estetik och ägarens behov.

Använd tomtens karaktär

Johan och kollegorna på Innerstadens arkitekter, understryker att ett komplementhus inte ska se ut som en främling på gården.

–Byggnaderna på tomten ska kännas som en familj, en enhet. Husen ska dessutom upplevas av grannar. Eftersom kommunen inte påverkar utformning i någon större omfattning, så ställer detta större krav på dig som byggherre. För även om komplementbyggnaden inte kräver byggnadslov, så kan uppförande av attefallshus numera överklagas av grannar.

När Villanytts reporter betraktar Johans ritningar, så blir det uppenbart att man kan vinna mycket på att anlita en arkitekt som verkligen använder tomtens karaktär.

–Exempelvis har vi haft projekt där beställaren haft en brant sluttning på tomten. Då har vi, med lite klurighet, ritat in två våningar, vilket ger dubbla boytan. Vill du hyra ut den byggnaden som bostad, så kan det ge bra intäkter.

Bygg mer utan bygglov

De flesta en- eller tvåfamiljsvillor som upplevs vara maximalt utbyggda, kan oftast kompletteras ytterligare med byggnader och lösningar, utan bygglov. Senare års lagändringar har öppnat för många värdehöjande åtgärder.

–Ja, vill man öka värdet på sin befintliga fastighet så visar vi gärna hur, välkomnar Johan och medarbetarna på Innerstadens arkitekter.

www.innerstad.se

Text: Tom Swales

Annons