Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi | Juridik 5 mar 2024

Rättshjälp effektivt i tvist med byggare

Att missnöjda husägare tvistar med anlitade byggföretag är tyvärr inte ovanligt, och stora värden kan stå på spel. Men när kan husägare föra kampen själv, och när bör man anlita jurister? Vilka lösningar ska man kräva och hur stor är chansen att få igenom kraven? Vi vänder oss till Cross Advokater som har ett team som är specialiserade på sådana ärenden.

Vilka typer av byggföretag har husägare oftare problem med? David Lindgren, advokat på byrån Cross:

-Det är ganska vanligt att husägare fått problem med svenska entreprenörer som tagit in okvalificerad utomnordisk personal. På senare tid från bland annat från Uzbekistan och Kazakstan. Ofta har byggföretaget låtit jobbet utföras av hantverkare eller underentreprenörer som inte kan kommunicera på svenska och inte vet något om kvalitetskraven som gäller i Sverige. Vanliga fel är bristande fuktspärrar, tilltäppta ventilationer, felaktigt använda byggprodukter, undermåliga material eller bärande balkar som tagits bort. Det kan även vara konstruktioner som är underdimensionerade, eller lösningar som inte är rätt dokumenterade för att kunna slutbesiktas.

Eftersom felen ofta utgör risker för framtida skador på huset så blir det svårt att försäkra, belåna och senare sälja huset.

Dags att tillkalla rättshjälp

Även om man, som husägare, har rätt i princip så kan det vara svårt att formulera sina krav och hänvisa till bevis med den exakthet som motparten omöjligt kan ducka från. Så, när det är dags att sluta stångas ensam, och i stället anlita advokater med specialistkunskap? David Lindgren, på Cross Advokater:

– Husägare känner ofta när det går trögt och när utsikterna, att entreprenören ska ta på sig ansvaret, är små. Om byggfelet skulle kosta entreprenören mycket att åtgärda, eller betala ersättning för, så kommer denne troligen ge dig en hård match. Om du står ensam emot företagets anlitade jurister så är också chansen liten att de kommer acceptera dina krav. Är du tveksam till om det finns någon lag, norm, branschregel eller del i ert avtal som byggaren brutit mot? Eller är du osäker på hur entreprenörens ansvar ska kunna bevisas?

I sådana fall är det bra att åtminstone prata med en advokatbyrå som har stor erfarenhet av liknande ärenden, även om du bara vill bolla funderingar.

Ökar chansen att få rätt

David och teamet på byrån förstår att husägare kan tveka inför tanken på stora advokatkostnader. Men byrån gör alltid en tidig bedömning av chanserna att lyckas, vad det är värt för husägare, och vad byråns arbete skulle kunna kosta. I de flestas hem- och villaförsäkring ingår dessutom rättsskydd, vars storlek man också kan bedöma. Även motpartens försäkringar kan spela roll, förklarar David:

-Ja, om de har en färdigställandeförsäkring eller en omfattande ansvarsförsäkring, så ökar chansen att få ut ekonomiska krav. Generellt så blir den som felat ofta medgörligare när kraven, bevisen och de påvisade felen framställs av en branschkunnig advokatbyrå. Då inser motparten allvaret, och förstår att specialister har granskat alla faktorer och bedömt vem som är ansvarig. I de flesta fall går motparten med på en förlikning och husägarens krav när de får kravbrev från en advokatbyrå. Och då behöver ärenden inte tas upp i tingsrätten.

Text: Tom Swales

Annons