Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Värme/Kyla 30 jun 2024

Rätt pellets för plånboken och miljön

Genom att elda med pellets i kaminen eller värmepannan kan man få en energieffektiv och hållbar uppvärmning i huset. Särskilt om man väljer rätt pellets. Emelie Wallin, från träförädlingsföretaget Vida som tillverkar pellets, förklarar skillnader och egenskaper som gör det enklare att välja pellets.

Pellets är inte bara en praktisk energikälla att köpa och lagra, utan också ett sätt att minska din miljöpåverkan. Emelie Wallin, förklarar:

– På Vida tar vi vara på hela stocken, genom att våra pellets tillverkas enbart av kutter- och hyvelspån från vår virkesproduktion. Träden växer inom rimligt avstånd från pelletstillverkningen så timmerfrakterna hålls korta. Och lastbilarna som kör pelletsen till ditt hus går på Svanen-märkt Evolution Diesel, vilket ytterligare minskar utsläppen av växthusgaser.

Kvalitet och effektivitet

Att välja pellets handlar inte bara om att tänka på miljön utan också om att säkerställa bästa möjliga förbränning.

– Genom att Vida enbart avvänder kutterspån får husägaren minimal sintring under förbränningen. Det betyder färre avbrott, en jämnare drift och mer pålitlig uppvärmning. Och ännu mer kostnadseffektivt för hushållet blir det genom att vi inte tar ut någon extra avgift för lastpallar, säger Emelie.

Ett kostnadseffektivt val

Att byta till pelletseldning är inte bara miljövänligt utan också ekonomiskt fördelaktigt. Jämfört med ved och olja så får man en stabilare och effektivare uppvärmning när man eldar pellets.

– Ja, instämmer Emelie på Vida. Dessutom är investeringskostnaden låg för den som vill övergå från ved eller olja till pelletseldning. Att byta till pelletsbrännare eller panna är en väg. En pelletskamin är en annan väg, som kan ge både mysigt sken och direktvärme. Och flera modeller kan även värma husets vattenburna värmesystem.

Investeringen för att byta till pelletseldning är relativt låg. Och kostnaden går att få ner ytterligare med bidrag från Boverket på 30 000 kr och om man dessutom nyttjar ROT-avdraget. Det finns en mängd olika pelletspannor, brännare och pelletskaminer att välja bland. Så oavsett budget, designkrav eller önskan om komfort så kan man alltså övergå till pellets för ekonomin, tryggheten, miljön eller det mysiga kaminskenet.

Text: Tom Swales

Annons