Hälsa 20 jul 2019

Rätt kost och kolloidalt silver

Array

För Sven-Erik Nordin såg det inte alls ljust ut, då han 2014 insjuknade i en allvarlig livshotande sjukdom. Efter en operation drabbades han även av en infektion, och han valde då att medicinera sig själv med en strikt kost, rikligt med naturligt fett, minimalt med kolhydrater, samt tillskott av ett antal vitaminer och mineraler. I kombination med detta intog han även kolloidalt silver. Och detta gjorde underverk, då alla hans värden i kroppen efter hand blev bra – och sjukdomsförloppet stannade av och försvann.

– Jag behövde inte längre traditionell sjukvårdshjälp, utan kunde enbart förlita mig på min egen metod, som gjorde mig frisk. Dessutom hade jag ju blivit ordentligt sjuk av operationen och fått en infektion, som jag med min metod till sist lyckades få bort. Sedan fortsatte jag att äta strikt och inta kolloidalt silver, Lignisul MSM, och sedan mer än tre år är sjukdomen helt borta, berättar Sven-Erik.

När han valde att avstå från traditionell läkarhjälp och den fortsatta behandling som krävdes, så blev han två gånger uppringd av sin läkare, som beklagade hans ”dumhet” och förklarade, att han skulle vara döende inom några månader. Men Sven-Erik behöll lugnet, han märkte av effekterna av sin egen metod, som han fortsatte med, och han gick på regelbundna kontroller på hemsjukhuset. Och efter ett par år var sjukdomen helt borta.

Intressant är att de läkare som insisterat på fortsatt behandling inom traditionell läkarvård och idiotförklarat honom i sina journaler, som han senare begärt ut, ändrat sig i frågan när värdena blev bra och då förnekat att han någonsin varit sjuk. Detta har ökat hans skepticism mot traditionell läkarvård, och ökat hans intresse för alternativa metoder. När han började läsa på om kolloidalt silver, förstod han också snabbt att det kunde vara verksamt mot hans sjukdom.

– Eftersom man vet att kolloidalt silver tar död på bakterier, virus, amöbor och svamp, så låg det nära till hands att det även skulle vara verksamt mot min sjukdom, säger Sven-Erik.

HJÄLPT MÅNGA MÄNNISKOR

På sin blogg, svaradoktorn.se, berättar han sin historia och har även varit i kontakt med ett stort antal människor, som han berättat om sin metod för. Många har också, efter att ha använt samma metod, blivit friska och kunnat stoppa sina sjukdomsförlopp. Bland annat en 75-årig kvinna, som blev jättesjuk i sin pankreas samt lever och njure. Men hon tog bland annat kolloidalt silver på Sven-Eriks inrådan – och sjukdomen försvann.

– Det har nästan blivit ett heltidsjobb för mig, för jag har kontakt med folk dagligen och kommer med tips och råd. Jag får också dagligen besked från människor som blivit bättre och helt friska med min metod, och det är en stor glädje att kunna hjälpa så många. Jag har även skrivit en bok ”Och cancern bara försvann” som snart finns i bokhandeln, säger han.

– Kolloidalt silver tillsammans med rätt kost kan bota en bred grupp av sjukdomar och rädda många liv. Och vågar man ta ett steg bort från det traditionella har man mycket att vinna, avslutar Sven-Erik

Han vill slutligen betona att han inte är läkare, och att de som vill använda hans erfarenheter s.a.s. gör detta på egen risk.

Berättat för Linda Johansson, Journalist Villanytt

Annons