Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Pool/Spabad 1 jan 2022

Pooltak – Tips och råd inför köp

Ett pooltak hindrar inte bara grannens barn och dina egna löv från att falla ner i din pool. Villanytt förklarar hur pooltaket ökar användbarheten och förenklar ägandet av din pool.

Pooltak är ett mycket bra alternativ till både poolhus och lamelltäcke. Med pooltak menas ett transparent tak, med tillräcklig höjd över vattenytan så att man kan bada i poolen. Till skillnad från ett permanent och stort poolhus så tillåter kommunen att du installerar ett pooltak utan bygglov i de allra flesta fall. Uppförandet är såklart billigare och snabbare än ett poolhus, medan flexibiliteten ger fler fördelar: När det genomskinliga glastaket, eller plasttaket, är stängt så förhindrar det att barn, djur och löv faller i bassängen. Men möjligheten att skjuta undan taket och bada under öppen himmel, när vädret tillåter, gör pooltaket till det vinnande alternativet.

Tack vare pooltakets transparens så värms vattnet upp av solen, så att kostnaderna för uppvärmning blir lägre och vattentemperaturen håller sig redo för ett dopp under en större del av året. Till skillnad från låga poolöverdrag och poolskydd av täckande plåt eller pressenning så blir pooltaket dessutom en vackrare lösning på tomten. Det ena utesluter alltså behovet av det andra, så du slipper köpa ett poolöverdrag om du väljer ett pooltak. Ett låst pooltak räknas dessutom som tillräckligt säkrat för olyckor, så att lagen inte kräver ett stängsel eller staket med låst grind runt tomten. Men, om du lämnar poolen öppen, så blir du däremot ansvarig för eventuella olyckor.

Pooltak med Kanalplast, klarglas, klarplast, polykarbonat? Villanytt förklarar:

Det vanligaste materialet för pooltak är ”plastglas” av det slagtåliga materialet polykarbonat, med stomme och profiler av aluminium. Polykarbonat erbjuds både som enkelt klarglas och som kanalplast. Kanalplast är mer värmeisolerande, tack vare sina två lager med luftspalt emellan, medan det klarare enkelglaset har en skarpare renhet, särskilt i längden. För den som vill undvika insyn men behålla ljusflödet vid bad under ett täckt pooltak, så är kanalplastens oskarpa genomskinlighet en fördel. Varumärkena Aluna och Nordenspa som Villanytt valt att sälja i webbshopen efter att vi granskade flera pooltak, erbjuder både klarglas och kanalplast till de flesta modeller.

En god egenskap hos alla transparenta plastmaterial, till skillnad från äkta glas, är att man slipper tusentals vassa skärvor om olyckan är framme. Den populäraste konstruktionen av pooltak är av typen teleskop, av sektioner i gradvis ökande storlek som skjuts in i varandra. Varje sektion rullar i löpskenor, utmed swimmingpoolens kant, till bassängens ände där sektionerna ryms under den största sektionen. Konstruktionen gör det möjligt att både helt eller delvis öppna pooltaket, och självklart finns det både manuellt och elektrisk reglerade pooltak. För att bättre bevara den tempererade badmiljön, när man kliver ner i en pool med stängt tak, så har många modeller en mindre dörr.

Modellerna med välvt eller rundat pooltak är marknadsledande, men det finns även plana tak i kubistisk och rätlinjig stil.

Läs vilka regler och lagar som gäller vi köp av pool här.

Högt eller lågt pooltak? Villanytt ger råd.

Som du säkert märkt så kan man välja ett högt eller lågt pooltak. Höjden räknas från poolens överkant, men självklart har du mer höjd inne i utrymmet, eftersom vattenytan ligger mycket lägre än poolkanten. Detta gäller dock inte infinity-pooler med s k owerflow, där vattennivån går ända upp till kanten.

Så hur upplevs skillnaden i höjderna? I höjder omkring 1,5 meter (plus marginalen ner till vattenytan) så får man nästan som ett eget badhus där man kan stå, hoppa och leka i hela poolen. Under mellanhöga pooltak, omkring 90 cm, har man fortfarande en trivsam miljö för att simma, och man kan stå i mitten. Höjder på endast en halv meter och därunder bör nog bara betraktas som ett skydd, men dess vatten uppvärms ändå av solen. Ett exempel är modellen Lillehammer från kvalitetsmärken Nordenspa som sticker upp cirka 0,9 m ovan poolkanten. Villanytt säljer flera modeller i nätbutiken och vi skräddarsyr gärna pooltaket efter just din pool.

 • 20%

  Pooltak Ålesund

  20%
  98 000 kr134 000 kr Välj alternativ

Mindre underhåll, kostnader och miljöpåverkan med pooltak

Alla typer av poolskydd och pooltak minskar kravet på underhåll, vilket ger ett enklare ägande. Men, det gäller särskilt transparenta pooltak, eftersom solens UV-strålar minskar bakterietillväxten. Det innebär minskad förbrukning av kemikalier och reningsprocesser, vilket är ett stort plus för vår natur och miljö, samtidigt som det blir billigare för ägaren. Solstrålningen som passerar pooltaket stannar delvis, på grund av den mikrolokala växthuseffekten samt vattnets värmelagrande förmåga. Även det ger såklart lägre kostnader för poolägandet.

Kolla in hela vårt sortiment av pooltak här.

Höga Pooltak lättare att hålla rena

Valet mellan ett högt och ett lågt pooltak avgörs för det mesta av hur och när man vill kunna använda din pool. Låga pooltak ger samma fördelar som höga pooltak, i fråga om värmeisolering, soluppvärmning, minskat behov av kemikalier och rengöring, skydd mot intrång och nedfallande löv. Men, det är betydligt lättare att hålla höga och välvda pooltak rena, eftersom de har ett brantare fall utmed sidorna. Smuts och snö faller lättare av, jämfört med låga pooltaksom har en plattare ovansida där nedfall samlas.

Snöns tyngd utgör mycket större risk på ett lågt och platt pooltak, så det krävs att du sopar bort snön. Om du har pool vid ett fritidshus, som du inte har tät kontroll över, så kan ett högt pooltak vara lämpligare. Såvida du inte har kontakt med någon i trakten som kan titta till pooltaket vid sommarstugan. Förutom att det samlas mindre mängd snö och smuts på höga och välvda pooltak så är de även lättare att tvätta av.

 

Låga pooltak lämnar mer utsikt

Ett lågt pooltak har fördelen att inte hindra utsikten, vilket är mycket värdefullt om man vill kunna njuta av solnedgången eller havet från huset eller altanen. Och, framförallt löper det mindre risk att påverka grannarnas vyer och upplevelser. Ett lågt pooltak orsakar i stort sett aldrig klagomål från grannar. Naturligtvis är det även stor skillnad mellan totalvikten på ett lågt och ett högt pooltak, men med dagens moderna glidskenor hjulteknik och teleskop-konstruktioner så är de ändå nästan lika lätta att öppna och skjuta undan.

 

Vad säger lagen om pool och pooltak?

I takt med att allt fler villaägare skaffar egen swimmingpool så har svenska lagstiftare och kommunala byggnadsnämnder utvecklat och förtydligat reglerna under de senaste åren. Det är inte bara bygget av en pool som behöver beaktas, utan även pooltaket. Låt oss titta på bygglovsfrågorna:

Innan du beställer pooltaket eller tar första spadtaget för poolen så bör du ta reda på om ditt planerade projekt kräver bygglov, marklov eller bygganmälan. Var inte rädd för att fråga din kommunala byggnadsnämnd, som numera har en stor vilja att serva och hjälpa. Pooler och pooltak kan vara svårtolkade i plan- och bygglagen för en lekman, och dessutom så skiljer sig reglerna om tomten ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Undantag

Det finns alltid specialfall och undantag, så fråga vad som gäller i ditt fall. Om det visar sig att poolen eller pooltaket inte är anmälningspliktiga så är det bara att sätta igång. Om de däremot kräver bygganmälan, så måste du lämna in en adekvat beskrivning av ditt projekt och invänta ett startbesked. I väntan, så kontrollerar tjänstemännen att din pool, eller ditt pooltak, håller sig inom ramarna för att vara bygglovsfritt. Tro inte att handläggarna strävar efter att tolka dina planer till nackdel för dig. De lider knappast brist på stugor, pooler och pooltak som ska bedömas, men det betyder också att startbesked för ditt projekt kan dröja. Så ansök tidigt, helst på vintern.

Poolens placering och pooltakets höjd

Ett högt pooltak kan inverka på omgivningen och grannarnas vy, och kan därför jämställas med en komplementbyggnad på tomten. Detta gäller oavsett om pooltaket är skjutbart eller fast. Eftersom pooler och pooltakinte nämns specifikt i plan- och bygglagen, eller omfattas av egna och särskilda regler. Så ska de bedömas enligt samma byggregler som vid exempelvis ett stugbygge på tomten. Det betyder att ett pooltak som täcker mer än femton kvadratmeter och vars högsta punkt ligger mer än en meter över omgivande mark, behöver bygganmälas. I sällsynta fall och på enstaka orter kan detta även kräva ett bygglov.

Men för lägre pooltak, som inte är en meter högre än marken, så krävs varken anmälan eller bygglov, så länge avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter. Om du vill placera poolen eller pooltaket närmare gränsen så behöver du grannens skriftliga medgivande.

 

Ändrad tomthöjd runt poolen kräver marklov

Då en nedgrävd pool med lågt pooltak i normalfallet inte har en nämnvärd höjd över den omgivande tomten, så kräver den i princip varken bygganmälan eller bygglov. Om du däremot höjer, eller sänker marknivån som omger poolenavsevärt, så krävs marklov om det sker i planlagt område. Detta krävs inte utanför planlagt område. Att gräva ur för nedsänkta pooler räknas inte som en förändrad markhöjning, så länge marknivån runt din pool återställs till den ungefärliga ursprungliga nivån.

 

Riva eller flytta stuga för pool

Behöver du riva ett förråd eller flytta en stuga som överstiger 15 kvadratmeter, för att frigöra ytan där din pool ska byggas? Om då tomten ligger inom detaljplanerat område, så ska du göra en bygganmälan. Även om den flyttade byggnaden kommer att ersättas av ett pooltak, med samma format och placering som den tidigare byggnaden.

 

Fylla pool tar tid, så lås pooltaket

Om poolens eller pooltakets format och placering visar sig inte vara anmälnings- eller bygglovspliktigt, så krävs däremot tillstånd om du ska ansluta en fast vattenledning till din pool, för påfyllning. Att fylla upp pooler genom att anlita en vattentankbil, kräver däremot inget tillstånd, och det går snabbt. Använder du i stället trädgårdsslangen för att fylla upp hela poolen så bör du definitivt göra det på våren. Detta eftersom grundvattnet är en gemensam resurs, som vi ofta får brist på under sommaren. De flesta kommuner vill dessutom att slangen ska hållas ovanför vattenytan, för att minimera risken att eventuella olämpliga ämnen från poolens vatten tar sig in i det allmänna ledningssystemet.

Att tänka på

Tänk också på att ett pooltak som lämnas öppet för vattenslangen räknas som osäkrat, och får alltså inte lämnas obevakat. Det gäller även varje lucka eller dörr i pooltaket. Ändå rekommenderas att mindre och återkommande påfyllningar med trädgårdsslang under sommaren, görs under nattetid, då samhällets vattenbehov är som lägst på dygnet. Därför har de flesta pooltak en möjlighet att föra in en trädgårdsslang. Även när de är låsta för barn och djur.

 

Tömning av poolen (krävs sällan med pooltak)

Det är viktigt att tömma ut spillvattnet på rätt ställe. En pool som har ett väl fungerande reningssystem och ett täckande pooltak behöver sällan tömmas. Utan vattnet nyttjas året runt (förutom en nivåsänkning inför vintern, då även pump och filter töms och förvaras inomhus). Men, olyckan kan såklart vara framme och göra att det blir nödvändig att tömma ut vattnet från poolen. Det kan handla om allt från att reparera poolen. Eller att något har krossat pooltaket så att bitar hamnat i vattnet, eller att man har drabbats av en stor och plötslig nedsmutsning utifrån. Även varje backspolning i reningsprocessen, genererar spillvatten som måste tömmas ut på rätt sätt. Poolens vatten får inte tömmas ut i avloppen inomhus, och inte heller spolas ner i en gatubrunn.

Vid stort och plötsligt inflöde av vatten i avloppet kan det skapas övertryck som går ut i andras avlopp. Men framförallt handlar det om att poolens vatten innehåller ämnen som kan överbelasta kommunens reningsverk. Det här gäller även om du har skyddat vattnet med pooltak och därmed förhindrat nedfallande partiklar utifrån. Det är alltså de kemikalier som du själv tillfört som skapar risker i reningsverket. Därför bör du inte heller tömma ut poolvattnet i sjöar, hav eller åar då kloret skadar både djur och växter.

Enklast är därmed att först sänka klorhalten i poolens vatten, och sedan tömma ut det bitvis på gräsmattan, så det filtreras genom jordlagren. Lämpligen planeras det så här: Öppna ditt pooltak några dagar före (lämna inte poolen obevakad om du saknar annat omgärdande hinder) om vädret är torrt, så får du en viss hjälp med vattentömningen, tack vare avdunstningen. Klorhalten sjunker med tiden och efter cirka fyra dagar i solsken så bör en del av kloret vara förbrukat. Ännu effektivare är att tillföra ett avklorerande medel, och i så fall behöver ditt pooltak inte stå öppet. Mät sedan klorhalten, med valfri metod, och om kloret avtagit så kan du börja tappa ut vattnet bitvis på gräsmattan.

 

Skydd kring pool om pooltak saknas

Visste du att den vanligaste typen av dödsolyckor bland små barn, upp till cirka tio års ålder, är drunkning? Så kravet på omgärdande skydd, som pooltak eller staket, är motiverat. I Boverkets byggregler, och i ordningslagen, står allt om hur allmänna bassänger och pooler ska förses med hinder mot drunkning. Att fler poolägare investerar i pooltak beror alltså inte bara på att de vill spara uppvärmningskostnader och minska rengöringsbehovet. Låsbara Pooltak betraktas snarare som det tryggaste skyddet mot fall och intrång.

Ett minst 0,9 meter högt staket runt din pool är ett godkänt skydd. Förutsatt att grinden är låsbar och att barn inte kan krypa igenom, eller under, staketet. Somliga som bygger poolväljer att skydda den med betydligt högre plank eller staket. Men då ska man veta att det kan kräva bygglov, beroende på avståndet från huset. Med ett låsbart pooltak så krävs däremot inget annat omgärdande skydd runt poolen. Många villatomter omges naturligtvis redan av ett tillräckligt högt staket som följer tomtgränsen. Men eftersom det är ytterst få villaägare som dagligen håller den eventuella grinden låst, så räknas inte poolen som säkrad i de fallen.

En tät häck kan betecknas som likvärdigt med ett staket. Om du själv tar ansvar för att häcken är minst lika hindrande för grannskapets barn. Bland konstruktioner som täcker över poolen så är ett överliggande pooltak inte det enda godkända säkerhetsskyddet. Ett pooltäcke eller ett poolskyddande nät som håller för ett barns vikt är också ett giltigt skydd mot drunkning. Men, nätet får då inte ha maskor som är vidare än fem centimeter. Faktum är att du får utforma vilket barnskydd som helst runt poolen, så länge du kan ansvara för att det uppfyller kraven.

Vill du läsa mer om dina eller andras barns trygghet kring poolen? Då finns broschyren ”Barnsäker pool och trädgårdsdamm”, som Barnsäkerhetsrådet har tagit fram.

 • 20%

  Pooltak Ålesund

  20%
  98 000 kr134 000 kr Välj alternativ

Villanytt tipsar!

Poolforum.se kan du chatta och diskutera med andra som har erfarenhet eller som just nu är på jakt efter ett nytt pooltak. Lycka till med sökandet efter ditt nya pooltak.

Sugen på att skaffa spabad? Läs då denna artikel.

Sugen på mer tips? Läs vår senaste artikel om att köpa ny bastu här.

Våra mest populära storlekar av Thermopooler just nu:

 • 20%

  Thermopool Premium med pooltak, 7 x 3,5 x 1,5 m

  20%
  239 000 kr Välj alternativ
 • 25%

  Thermopool Premium med pooltak, 8 x 4 x 1,5 m

  ,
  25%
  268 100 kr Välj alternativ

Annons