Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 17 feb 2023

Omtyckt husmodell omfamnar modernt och lantligt

Att de två olika villastilarna, laduhus och modernism, är populära märks tydligt bland de som drömmer om nya hus. Laduhusstilen knyter an till nordiska traditioner, medan modernismen refererar till vårt intresse för nutid och utveckling. Sällan, eller kanske aldrig, har båda stilarna enats så väl som i husmodellen Kronås, från Götenehus. Villanytt frågar arkitekten bakom huset om vilka fördelar, från de båda genrerna, som handplockades.

 När Johan Danielsson, arkitekt (SAR/MSA), ritade Kronås så handlade det inte om att göra något eget statement. Utgångspunkten var att hitta den optimala lösningen på husletarnas behov och drömmar. Både estetiskt och funktionellt.

-Att huskroppen, sett ovanifrån, har formen av ett kors ger många fördelar. Det påminner oss om tryggheten och stabiliteten i gamla kyrkor och romerska byggnader. Funktionellt så vinner vi mer ljus och bättre ljudmiljö. De utskjutna delarna av korset gör att man bättre kan avskilja rum och ytor som har olika användning. Exempelvis kan gästernas rum avskiljas från värdarnas rum. De lekfulla och aktiva ytorna kan avskiljas från de mer rofyllda platserna. Och de vuxnas del kan avskiljas från barnens del, på ett balanserat sätt. Tack vare huset korsformade plan får man även en behaglig och integrerad uteplats under tak.

Ljusflödande fönster

Från den industriella arkitekturen märks uteslutandet av takfot, vilket ger mer ljus till fönstren, som också har industriell look:

-Ja, de mörka fönsterbågarna och spröjsen påminner om gamla fönsterramar av järn, i bruksbyggnader. Men även i stall, som ju knyter an till det lantliga.

Storleken på fönstren är imponerande, med mycket inflöde av dagsljus. I synnerhet från det högsta gavelfönstret, som leker med föreställningen om en kyrkas entré. Men, husets riktiga ingång är i stället klokt placerad på mer väderskyddad plats, i en välkomnande nisch under tak.

Design för många

En annan målsättning var att uppnå känslan av ett designhus, men till en rimlig prisnivå som skulle passa många.

-God arkitektur är ju inte bara för de som har mycket pengar.

Med mixen av modernt och traditionellt blir huset lätt att placera i många miljöer. Träfasaden, sadeltaket och ladureferenserna gör huset naturligt utanför staden, medan de stora fönstren och uteslutna taksprånget välkomnar huset lika mycket i urbana villaområden.

-Mitt tips till den som söker en ny villa är att se på Götenehus modeller som stilexempel, och koncept. Därifrån kan vi arkitekter anpassa modellen efter tomtens egenskaper och hushållets behov.

Text: Tom Swales

Annons