Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Inredning 8 mar 2022

Ökat intresse för underhållsfri trall av komposit

När altanvirke av komposit först dök upp som en utmanare till impregnerat trä, avfärdade somliga skeptiker det som plast-trall. Men idag vet många att komposittrallens största beståndsdel är trä, att bindemedlet är ett smart nyttjande av återvunnen plast och att dess hyllade livslängd inte kräver något underhåll. Det här gäller i synnerhet det svenska varumärket Ecowood, vars trall väljs allt oftare av villaägare och arkitekter.

Vi frågar Magnus Himrell på Ecowood vilka av träkompositens egenskaper som starkast driver på intresset.

– Främst är det underhållsfriheten som lockar. Att inte behöva slipa och olja brädorna mot torrsprickor och stickor. Beräknat på den långa livslängden, så inser många också att komposittrall blir ett mer ekonomisk val.

Många tidigare skeptiker vet idag att materialet inte kräver oljeutvinning, utan att träfibrerna binds med recyklad HDPE-plast från förpackningsavfall.

-Ja, och jämfört med de miljörisker som tryckimpregneringen av trä innebär, så ses vår komposit som ett miljövänligare val, förklarar Magnus.

Impregneringen försvårar energiutvinningen

De farliga ämnena krom, koppar och arsenik i tryckimpregnerat trä gör att de vanliga kommunala värmeverken inte kan ta emot, förbränna och utvinna värmeenergin från virket. Magnus Himrell tillägger:

-Däremot välkomnas vår komposittrall som vanligt brännbart avfall. Trallens goda livslängd och tioåriga garanti gör att materialresurserna bli väl nyttjade under lång tid.

Enklare rengöring

Nu till våren så uppmärksammar många villaägare att deras tryckimpregnerade trädäck har blivit missfärgat, och kanske även fått en hinna av påväxt. Att då högtryckstvätta träet gör tyvärr att ytan förstörs, och att djupa märken och spår riskerar att bildas av den vassa strålen.

– Om man då i stället har träkomposit, så krävs bara en lättare tvättning på våren för att återfå den fina lystern. Alla de här fördelarna gör att många arkitekter väljer vår trall för utemiljöerna. Att den dessutom monteras utan synliga spikar och skruvar gör att många gillar att både se och gå på den, avslutar Magnus Himrel.

Text: Tom Swales

Annons