Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 27 feb 2023

Ny husserie med billigare villor

Många drömmer om att bygga en ny villa för permanentboende, men oroar sig för att det kanske är för kostsamt. Ett smart alternativ kan då vara konceptet ”Bekväma fritidshus”, från Västkuststugan. Husen kan beskrivas som enklare, eftersom de först ritades som fritidshus, men de har nu anpassats till prisvärda villor.

De bekväma fritidshusen är helt anpassade efter Boverkets krav på tillgänglighet. Det betyder att det ska vara möjligt för vem som helst att köpa och bo i huset. Det innebär således att huset ska vara handikappanpassat invändigt och att det inte får byggas på en för svåråtkomlig plats. Just tillgänglighet är ett av Boverkets två generella krav som utgör skillnaden mellan ett fritidshus och en villa för permanent boende.

Uppfyller krav på energihushållning

Det andra kravet som Boverket ställer på ett hus som ska vara en fast bostad, är att det uppfyller byggreglerna för energihushållning. Med detta menas att husets klimatskal, det vill säga golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen, måste uppfylla vissa krav på värmeisolering. Det finns också en gräns för hur mycket eleffekt som får installeras för uppvärmning och tappvarmvatten.

För den nedre halvan av sverigekartan

Leif Litzell, marknadschef på Västkuststugan, berättar om förutsättningarna för uppvärmning:

-Med en typgodkänd frånluftsvärmepump uppfyller husmodellerna i den här serien energikraven på de flesta orter i södra och mellersta Sverige. Med detta upplägg, och eventuellt ytterligare någon mindre justering, får du en lite enklare men samtidigt mycket prisvärd villa.

En justering som Leif föreslår kan exempelvis vara att utöka köksuppställningen med en separat kyl eller sval, plus en separat frys. I stället för att bara ha ett kombinerat kyl- och frysskåp.

Text: Lotta Bergudden / Tom Swales

Annons