Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 16 feb 2024

Nu betalar batteriet solpanelerna snabbare

Nya möjligheter att tjäna pengar på batterierna till solcellsanläggningen gör att man rejält kan förkorta återbetalningstiden för anläggningen. Att erbjuda sitt el-lagrande villabatteri som buffert för det allmänna kraftnätet har blivit den mest intäktbringande möjligheten. Isak Lindberg på Umeåföretaget Tusen Strålande Solar, som installerar energilösningar i Västerbotten, förklarar mer.

När priserna på el sjönk från de chockerande höjderna, så tvivlade en del villaägare på lönsamheten i att köpa solceller. Men faktum är att solcellssystem med batteri har blivit ännu mer lönsamma, berättar Isak:

-Ja, nu har batterierna fått en lönsam samhällsfunktion, som tidigare inte fanns. Landets allmänna och rikstäckande elnät betalar riktigt bra till villaägare som ansluter sitt batteri och hyr ut det som en buffert. Programvaran, som kommer med anslutningen, sköter allt automatiskt så det är väldigt enkelt. I nuläget är det bara elprisområde ett, som ännu inte har möjligheten.

Tidigare kunde bara större, industriella och kommersiella, batterier tjäna pengar så här. Men med nya regler och mjukvaror så kan samhällets alla villabatterier kopplas samman i ett virtuellt nätverk. Att fler små lagringsplatser efterfrågas beror på att landets fysiska elnät behöver arbeta på en specifik frekvens, 50 Hz, för att kunna distribuera ström med ett stabilt flöde. Detta förutsätter ett flexibelt nätverk, där batteriernas spridning och närhet till konsumenterna ger fördelar.

-Ersättningen som privata batteriägare får gör att satsningen på en ny solcellsanläggning kan återbetalas på cirka 40% kortare tid. Man bidrar alltså till stabiliseringen av det allmänna nätet, samtidigt som man får alla fördelar som egen elproduktion innebär.

Välj anpassad utrustning

Den här typen av funktion för batterier kallas för stödfunktioner, och den som vill tjäna pengar på det behöver tänka på att man väljer rätt utrustning. Isak, på Tusen Strålande Solar förklarar:

– Våra system och batterier är kompatibla med programvaran från Checkwatt, som gör det möjligt att hyra ut sitt batteri som buffert. Vi installerade faktiskt Checkwatt hemma, privat, eftersom det är en möjlighet som är för god att avstå.

Han ger ett tips till husägare i Norrland:

– Här uppe bör solpanelerna fästas med särskilt kraftiga montagssystem, som står pall när hundratals kilo snö eller is trycker på. Dessutom drar vi kablarna på ett speciellt skyddat sätt för att eliminera snöriskerna. Något som tyvärr inte alla företag gör.

Isak visar deras monteringsdetaljer av svenskt stål, som är extra starka.

Förberett för off-grid

Eftersom förutsättningarna skiljer sig i olika regioner, så är det en fördel att välja en lokal entreprenör. Närheten underlättar också om man, som husägare, behöver få någon brist åtgärdad i efterhand. Eller om man behöver en extra guidad genomgång för att förstå sitt nyinstallerade system.

-Här uppe, i synnerhet ute på landet, så kan det också vara en stor trygghet att välja ett solcells- och batterisystem som kan köra off-grid. Det vill säga, att vid strömavbrott kunna koppla bort det allmänna nätet och ta vara på sin egenproducerade el. Den möjligheten kräver inga extra komponenter med våra system, vilket är mycket uppskattat av kunderna, avslutar Isak på Tusen Strålande Solar.

Annons