Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Livsstil | Motor 7 jul 2022

Mjukvaran som laddar med dygnets billigaste el

VILLANYTT: Många laddboxar har möjlighet att schemalägga laddningen till nattetid, då elpriset är lägre. Men, vilken tid som ska bli dygnets billigaste timmar förändras och utropas en gång om dygnet. En fast schemaläggning rättar sig alltså inte efter varje dygns nya lågpristimmar. Men, med mjukvaran Gridio så styrs laddningen efter det absolut lägsta spotpriset, då elen dessutom är ”grönast”. Villanytt tittar här på verktyget och ser att stora slantar kan sparas.

Många elbilsägare har ett så kallat ”spotprisavtal” med sin elleverantör, men missar ändå möjligheten att ladda bilen då spotpriset är som allra lägst. Sven-Olof Englund, representerar programvaran Gridio:

-Om man skaffar elbil så kommer den sannolikt bli hushållets största elförbrukare. Så laddpriset får mycket stor påverkan på plånboken. Med den här mjukvaran, som dessutom är gratis, laddar man alltid med lägsta elpriset. Men, om man i stället har för vana att sätta på laddningen när man, och de flesta andra, kommer hem efter jobbet så tankar man betydligt dyrare el. Om man däremot har en tidsinställning som regelbundet startar laddningen på en viss nattetid, så kan man sänka elkostnaden med cirka trettio procent. Men, man kan alltså sänka priset med ytterligare runt trettio procent om man låter vår mjukvara pricka in varje dygns absolut billigaste laddtider. 

Sven-Olof understryker att dygnets elpriser ständigt blir mer rörligt och föränderligt, så en pricksäkrare laddning kommer att öka besparingen för var dag.

Gratis att ladda in i bilen

Även om Gridio relativt nyligen har lanserats så är användarna redan många. Än så länge är mjukvaran gratis och anledningen är att utvecklarna vill få in så mycket feedback som möjligt för att kunna optimera effektiviteten och användbarheten. Det spelar inte heller någon roll vilket varumärke på laddboxen (laddstationen) som man har, eftersom det är i bilen som mjukvaran laddas in.

-Moderna bilar, i synnerhet elbilar, är ju uppkopplade mot nätet och bilens system tillåter att vår mjukvara laddas in. Den tar då emot vår dagliga information om det aktuella dygnets elpriser, och styr laddningen efter det. Programmet får bara tillgång till en begränsad del av laddningssystemet, så biltillverkare, garantiparter eller försäkringsbolag har inget emot det.

Använder mer grön och svensk el

Elpriset är som lägst då samhällets förbrukning förväntas vara som lägst, och tillgången på förnybar energi som exempelvis vindkraft är god. Under dessa timmar, så räcker vår inhemska för att mätta behovet. Och svenskproducerad el är som bekant nästan uteslutande fossilfri, och till mycket stor del förnybar. Sven-Olof tillägger:

-Har du dessutom solceller på villan, så blir besparingen och miljögärningen optimal, eftersom du då laddar bilen med din egen överskottsproduktion.

Villanytt noterar att Gridios app även föreslår vilken tid du bör tidsinställa disk- och tvättmaskinerna för att spara elkostnaderna.

Text: Tom Swales

Annons