Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Livsstil | Motor 7 jul 2022

Appen laddar bilen med dygnets billigast el       

VILLANYTT: Många laddboxar har möjlighet att schemalägga laddningen till nattetid, då elpriset är lägre. Men, vilken tid som ska bli dygnets billigaste timmar förändras och utropas en gång om dygnet. En fast schemaläggning rättar sig alltså inte efter varje dygns nya lågpristimmar. Men, med appen Gridio så styrs laddningen efter det absolut lägsta spotpriset, då elen dessutom är ”grönast”. Villanytt tittar här på verktyget och ser att stora slantar kan sparas.

 

Många elbilsägare har ett så kallat ”spotprisavtal” med sin elleverantör, men missar ändå möjligheten att ladda bilen då spotpriset är som allra lägst. Sven-Olof Englund, representerar appen Gridio som kommunicerar med bilens molntjänst för att styra laddningen.

-Om man skaffar elbil så kommer den sannolikt bli hushållets största elförbrukare. Så laddpriset får mycket stor påverkan på plånboken. Men med den här appen, som ännu är gratis, laddar man alltid med lägsta elpriset. Många har tyvärr vanan att sätta på laddningen när de flesta kommer hem efter jobbet, och då tankar man dyr el. Om man däremot har en tidsinställning som regelbundet startar laddningen på en viss nattetid, så kan man sänka elkostnaden med cirka trettio procent. Men, man kan alltså sänka priset med ytterligare runt trettio procent om man låter appen Gridio pricka in varje dygns absolut billigaste laddtider. 

Det handlar alltså om att dygnets billigaste timmar är rörliga och föränderliga, och den rörligheten ökar. Så en pricksäkrare laddning kommer att öka besparingen för var dag. 

 

Gratis att ladda in i bilen

Även om Gridio relativt nyligen har lanserats så är användarna redan många. Än så länge är appen gratis och anledningen är att utvecklarna vill få in så mycket feedback som möjligt för att kunna optimera effektiviteten och användbarheten. Det spelar inte heller någon roll vilket varumärke på laddboxen (laddstationen) som man har.

-Moderna bilar, i synnerhet elbilar, är ju uppkopplade mot nätet och bilens system tillåter kommunikationen med vår app. Den tar då emot vår dagliga information om det aktuella dygnets elpriser, och styr laddningen efter det. Kommunikationen sker bara med en begränsad del av laddningssystemet, så biltillverkare, garantiparter eller försäkringsbolag har inget emot det.

 

Använder mer grön och svensk el

Elpriset är som lägst då samhällets förbrukning förväntas vara som lägst, och tillgången på förnybar energi som exempelvis vindkraft är god. Under dessa timmar, så räcker vår inhemska för att mätta behovet. Och svenskproducerad el är som bekant nästan uteslutande fossilfri, och till mycket stor del förnybar. Sven-Olof tillägger:

-Har du dessutom solceller på villan, så blir besparingen och miljögärningen optimal, eftersom du då laddar bilen med din egen överskottsproduktion.

Villanytt noterar att Gridios app även föreslår vilken tid du bör tidsinställa disk- och tvättmaskinerna för att spara elkostnaderna.

 

Text: Tom Swales

Foto: Valentin Baciu, Pixabay

 

Annons