Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 27 okt 2023

Maxa innerhöjden om du ska hyra ut attefallshuset

Om du planerar att bygga och hyra ut ett attefallshus så bör du tänka ett extra varv på takhöjden, innan du tar första spadtaget. Den invändiga takhöjden påverkar nämligen hur attraktiv och värdefull bostaden blir. Visserligen har attefallshus en begränsad tillåten höjd, men det finns knep för att optimera både den faktiska och den upplevda bostadshöjden.

Ju högre, rymligare eller smartare nyttjad som bostadshöjden är – desto mer värd och lockande kommer bostaden att bli på hyresmarknaden. Men attefallshusens utvändiga bygghöjd är begränsad i boverkets och kommunernas regler och därför krävs bra planering och kreativitet för att optimera den inre takhöjden. På de flesta tomter tillåts maximalt en höjd på fyra meter från den omgivande tomten upp till attefallshuset högsta punkt. Om tomtens huvudsakliga och största bostadshus är lägre än fyra meter så måste tyvärr attefallshuset bli ännu lägre. Men genom att välja rätt glaspartier, smart form på huskroppen, rätt taklutning, genomtänkta mönster på innerväggar och kanske en och loftvåning så kan du ändå få rejäl bostadshöjd.

 

Platta yttertak ger invändig höjd

De traditionella sadeltaken, med en hög taknock i mitten och två sluttande sidor, är mycket älskade och klassiska. Däremot så blir den inre höjden mycket låg under de lutande taksidorna. Att många ändå väljer sadeltak på sin nya attefallare beror oftast på att huvudbyggnaden har sadeltak, och man vill ah en estetisk helhet. Väljer man däremot ett platt tak, eller ett låglutande pulpettak med endast sluttning åt en sida, så får man en högre bostad där under. Ett låglutande sadeltak kan också vara en lösning, men kan ibland upplevas som en mindre vacker kompromiss. Även om du inte gillar platta eller låglutande tak så är Villanytts tips att ändå be arkitekten att rita ett förslag. I vissa fall kan ett attefallshus med låglutande tak passa fint ihop med huvudbyggnadens sadeltak, om husen får alla övriga uttryck i samma stil.

 

Ta intryck av höga byggnader

Bygglagen säger att attefallshuset ska vara lägre än den befintliga huvudbyggnaden. Med lite otur och en låg villa kan man alltså behöva hålla den nya komplementbostaden under tre meter. När den faktiska höjden är låg så bör man fokusera mer på att optimera upplevelsen av höjd. Inom arkitektur skapas ofta ett högre intryck med hjälp av lodräta linjer. Exempelvis med stående panel, högsmala fönster, en genomtänkt fönsterplacering och utvändiga detaljer i mindre format. Ritar du huset själv så är det bra att ta intryck av riktigt höga hus och se vad som ger dig upplevelsen av dess höjd. Om man tittar på Sveriges högsta byggnader, så kan man även ana att vissa arkitekter har använt visuella knep för att få dem att se lägre ut för att passa den övriga bebyggelsen.

Loft för kontor eller sömn

Om bostaden bara har en invändig takhöjd på 3,5 meter, så går det inte att dela höjden i två hela våningar. Men ett loft kan ge många extra kvadratmeter. En loftvåning är ett övre plan som bara täcker boytan till en viss del. Det innebär visserligen att takhöjden blir låg både ovanpå och under loftet, men där kan man ha hemmets delar som inte kräver större takhöjd. Exempelvis sovplats eller skrivbord. Fördelen är att den övriga boytan med full takhöjd får hemmet att ändå upplevas som högt.

 

Sluttande tomt kan ge två våningar

Om man placerar sitt attefallshus i en sluttning så ökar chanserna att kunna ge bostaden två våningsplan med god takhöjd. Attefallshusens maximala byggnadshöjd på fyra meter räknas från marken, men om marken sluttar så utgår man från den genomsnittliga höjden. Det betyder att ett attefallshus kan byggas som ett suterränghus. Till exempelvis kan byggnaden vara tre meter högt på den högsta tomtdelen och fem meter högt på den lägsta tomtdelen. Inuti bostaden kan man då ha en stor loftvåning med full takhöjd både ovanpå och undertill, i den ände av byggnaden som är fem meter hög. I den lägre änden av huset kan då takhöjden bli mellan 2,25 och 2,50 meter beroende på byggnadens takvinkel.

Bygg djupt, vinn höjd

Det finns egentligen ingen begränsning i hur djupt ett attefallshus får ligga. I princip så skulle det kunna ha tre källarvåningar, så länge det inte sticker upp mer än fyra meter ovan mark. Du vill kanske inte bo i en fönsterlös källare, men bara genom att sänka ner huset en meter i mark så får du plötsligt fem meters höjd, i stället för endast fyra meter, att fördela på två våningsplan. Även den nedre våningen kan då ha fönster i normal höjd, inifrån sett. Det är inte helt ovanligt att man gräver ut grunden och ger attefallshuset en hel källarvåning.

Det finns alltså många knep för att maximera höjden på en bostad i ett attefallshus, och därmed öka dess värde som ett uppskattat och eftertraktat hem för din framtida hyresgäst.

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild:  Life Of Pix

Annons