Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Många ovetande om möjligheterna att rena brunnsvattnet

Array

Björn-Erik Franzén på Gotlandsfilter jobbar för att fler ska få bra dricksvatten

Fastighetsägare på Gotland för en ständig kamp för tillgången till bra dricksvatten. På sommaren är det vattenbristen som är det akuta problemet, men kampen handlar lika mycket om kranvattnets kvalitet. Sedan 1976 har Björn-Erik Franzén arbetat med vattenrening och har sedan dess hjälp företag, kommunen, fast boende och fritidshusägare att få rent kranvatten.

–Ja, när turisterna och de sommarboende anländer så ökar såklart vattenförbrukningen enormt. Dessutom så dunstar 3-4 procent av ytvattnet bort, och ju mindre grundvatten vi har desto större blir risken att bräckt vatten från havet läcker in. Vattenbristen gör också att somliga har frestats att borra lite för djupa brunnar, vilket ibland leder till att bräckt vatten kommer in i brunnen. Många har brunnsvatten med dålig färg, smak, lukt och höga halter av järn, kalk, salt och bakterier. Och varje problem kräver rätt lösning, som bara kan föreslås efter en vattenanalys, berättar Björn-Erik.

Gynnsamma faktorer för rening

Björn-Erik Franzén ser tre gynnsamma faktorer i vattenreningsbranschen, varav den ena är att reningssystemen blir allt effektivare. Dessutom är många fritidshusägare från landets storstadsregioner öppna för att investera i bra reningssystem. En tredje faktor är att de kinesiska produkterna blivit allt mer prisvärda.

–Ja, det innebär att vi kan erbjuda en färdig installation av exempelvis ett kombinationsfilter för bara tjugo tusen kronor. På Gotland är det vanligt med inläckage av humus i brunnarna, alltså organiskt material som ger bakterier, och då rekommenderas ultraviolett filter. Det behöver inte kosta mer än tiotusen utöver kombinationsfiltret, och det är det ju värt att få ett hälsosamt vatten.

Särskilda svårigheter på Gotland

Gotland har särskilt svåra geologiska förutsättningar eftersom grunden har stor andel kalk, vilket i sin tur ger kalkrikt vatten. Dessutom finns många sprickor som gör att ytvatten når källvattnet. Lägg därtill att många brunnar har dålig tillgänglighet för syre och då bildas svavelväte (sumpgas).

–Det finns många anledningar till att den som äger en fastighet på Gotland bör analysera sitt vatten. Men det positiva är att vi har välutvecklade metoder för att åtgärda alla problem, och vi på Gotlandsfilter hjälper gärna till med rekommendation av system och installation, tillägger Björn-Erik.

Text: Tom Swales

Annons