Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Trädgård 22 apr 2024

Låt proffsen ta hand om dina träd

Mår trädet dåligt? Det är inte alltid det syns men det finns vissa tecken att vara uppmärksam på. Villanytt fick goda råd av arboristen Erik Lundberg som driver Arborister.se, med hemmabas i Värmdö-området.

Långa, täta grenar med hävstångseffekt, ytligt rotfäste, skadedjur och röta. Det finns flera tecken på träden att vara lite uppmärksam på, som står där vackert på tomten. Olika angrepp över tid kan till slut ta ut sin rätt och försvaga både stam och krona. Ofta syns det utanpå att ett träd mår dåligt, men inte alltid. Trädet kan förmultna och dö inifrån och till slut ge vika.

– Om man känner sig orolig, om trädet har långa grenar som sträcker sig över lekplatser, trottoarer och vägar, då är det bra att ta kontakt med arborist som får göra en bedömning. Ibland är jag ute för att kolla om man kan sätta upp en gunga i en gren. Även om de är grova, kan det finnas svagheter för att det är lämpligt, berättar Erik Lundberg.

Förändringar kan signalera att trädet mår dåligt

Så hur vet man att det är hög tid att höra av sig till arborist?

– Ett riktmärke är att det har skett snabba förändringar i trädkronan och tydliga varningstecken är mycket döda grenar i toppen av trädet. Är det däremot döda grenar längre ner kan det betyda att de inte har fått tillräckligt med ljus. En spricka i en grenklyka kan också betyda att något inte stämmer, men det behöver inte vara någon fara. Det man ska leta efter är dels sprickor och, eller barkinväxt i klykan, då kan det vara en svag punkt.

Granbarkborrar och ekstyltmal

Vilka sjukdomar eller annat kan ett träd drabbas av? Den vanligaste skadeinsekten är granbarkborren, berättar Erik. Att granen drabbats av denna kan man i första hand se på att granen blivit tunn och stripig. Därefter blir barren bruna och granen dör. Ekstyltmalen har också blivit vanligare sedan klimatet blivit varmare, dessa kan visa sig på ekträden. Malen äter upp klorofyllet i bladet och drabbas trädet hårt under flera år i rad kan de inte samla energi lika bra.

– Ta inte ner en sådan ek i första taget. Många tror att de är sjuka, men det är bara malen som varit där. De kan repa sig året därpå igen.

Anlita en certifierad firma

På frågan vad man ska tänka på när man anlitar en trädfällare svarar Erik att det viktigaste av allt är att företaget har rätt utbildning och försäkringar.

– Att anlita någon svart kan i värsta fall, om en allvarlig skada inträffar, göra att man räknas som arbetsgivare och har rehabiliteringsansvar. Personen måste också ha rätt utbildning för det som ska utföras. Drabbas en outbildad person av en skada, gäller inte försäkringen även om man har den. Det finns flera arboristcertifieringar, vi är själva ETW-certifierade och ISA-certifierade, vilket är kopplat till de internationella och svenska förbunden.

Erik avslutar med att avråda från att själv ta fram motorsågen:

– Det är stora krafter som sätts i rörelse, så tänk dig för innan, både en och två gånger så du inte tar dig vatten över huvudet.

Tex: Eva Rydinger

Annons