Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Lär dig vad ”nyckelfärdigt hus” innebär

Som beställare av ett nytt hus kan du välja på allt från en byggsats att själv ansvara för, upp till nyckelfärdiga villor att bara flytta in i. Den som väljer ett nyckelfärdigt hus har ändå möjlighet att välja hur man vill fördela ansvaret på medverkande byggföretag, i olika former av entreprenad. Villanytt har fått experthjälp av hustillverkaren Eksjöhus.

Som husköpare är det viktigt att veta vad som ingår, och vad man har rätt att förvänta sig. Nyckelfärdigt hus är nämligen inte ett lagstadgat begrepp, även om det är reglerat i byggbranschen, och relativt fastställt hos Konsumentverket. Villanytt råder dig därför att ställa alla tänkbara frågor innan du skriver på kontraktet för ett nyckelfärdigt hus. För även om svenska hustillverkare generellt är mycket noggranna och seriösa så kan varje liten detalj inte omnämnas i det skrivna avtalet. Det är exempelvis inte självklart hos alla husleverantörer att invändiga lister, eller ens den invändiga målningen, ingår i ett standardkontrakt för en nyckelfärdig villa. Färdigställandet av tomten ingår inte heller i grundavtalet. Men du har alltid möjlighet att själv framföra vad som ska ingå i köpet, och begära att det nämns i avtalet.

Nyckelfärdigt eller ej – alla hus besiktas

Grundprincipen för ett nyckelfärdigt hus är att du, som beställare, inte ska behöva utföra eller ansvara för delar av husets färdigställande. Men när din drömvilla står färdig och målaren har gjort sitt sista penseldrag, så är det ändå inte dags för inflyttning. En oberoende besiktningsman ska först godkänna det färdiga huset, och kommunen ska ge ett slutbesked. Därefter är det bara att kliva på med flyttlådorna, och låta sig omfamnas av det nya hemmet.

Brister kan såklart också upptäckas senare, av dig själv. Sker det bara inom garantitiden så har du alltid rätt att påpeka felet och få det fixat, om felet omfattas av garantin. Men, garantier omfattar såklart inte bara nyckelfärdiga hus eller totalentreprenader, utan alla delaktiga parter är såklart ansvariga för sin del.

Generalentreprenad vanligast för nyckelfärdiga villor

Att önska sig ett nytillverkat hus betyder inte automatiskt att man har tid, viljan eller möjligheten att vara delaktig i förverkligandet. Det är därför som konceptet nyckelfärdigt hus finns, och av samma anledningar så väljer då de flesta generalentreprenad. För även om somliga har kunskaper om byggnation, upphandling, logistik och arbetsledning så finns ofta annat som bör prioriteras i livet. För i sådana fall råder Villanytt att husbeställaren väljer generalentreprenad.

Bara två avtal

Villanytt ber Eksjöhus expert beskriva generalentreprenad:

-I en generalentreprenad tar en enda entreprenör, alltså en utsedd generalentreprenör, ansvar för samtliga underentreprenörer. För det krävs ju många delaktiga yrken och specialföretag för att bygga ditt nyckelfärdiga hus. Det betyder att du som beställer huset bara skriver två avtal. Våra kunder skriver ett köpeavtal med Eksjöhus, som handlar om alla delar och material. Och därefter skriver de ett entreprenadkontrakt med generalentreprenören. Det är den allra vanligaste metoden bland våra kunder, och många bekräftar i efterhand att det var rätt val.

Vill du få djupare kunskap om entreprenadformerna, eller vad som gäller vid köp av en nyckelfärdig villa? Villanytt tipsar då om Eksjöhus sida för nyckelfärdigt hus och generalentreprenad.

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Eksjöhus

 

Annons