Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi 1 sep 2020

Lagra ditt överskott av solelsproduktion

Tar man steget och väljer att omvandla solljus till el gör man utan tvekan en insats för klimatet. Solen, som den förnybara källan den är, kan man dra nytta av varje dag, även när det är molnigt. Solceller har också en lång livslängd och ökar värdet på din fastighet. Borlänge Energi är aktören som erbjuder sina elhandelskunder en möjlighet att lagra sin solel från sommardagarna till vinterns mörkare dagar! Du får alltså smidigt tillbaka de kWh som du haft som överproduktion under sommaren, för att istället använda dem under det mörkare vinterhalvåret.

Borlänge Energi är ett bolag med traditioner. Historien sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då elektrifieringen började ta fart. Idag är man ett modernt energibolag med bred verksamhet och det självklara valet för Borlängeborna. Klimat- och miljöfrågorna går igen i allt man gör och tack vare bredden kan man arbeta aktivt för hållbara energilösningar och kunderbjudanden. Med verksamhet som avfall, fjärrvärme, el och vatten skapas förutsättningar för cirkulär ekonomi där kunderna bidrar till en hållbar framtid. På avfallsanläggningen sorteras självfallet allt för att i första hand återanvändas och i andra hand materialåtervinnas. Det som inte kan materialåtervinnas kan energiåtervinnas och bli värme och el i kraftvärmeverket. Vid reningsverket och avfallsanläggningen blir organiskt avfall till biogas som blir fordonsbränsle i Borlänge Energis biogasmack.

Som elhandelsföretag har Borlänge Energi kunder över hela landet.

-Vårt engagemang för social och ekologisk hållbarhet och att vi agerar i praktiken uppskattas av många. Prisvärda och enkla elavtal är förstås viktigt. Vi är certifierade enligt Schysst Elhandel så att kunderna ska veta att de alltid blir väl bemötta hos oss, säger Mikael Ringi, ansvarig för elhandel och elproduktion.

SPARA EL FRÅN SOMMARDAGARNA TILL VINTERNS MÖRKARE DAGAR

Nu lanserar Borlänge Energi Solbanken. En smart lösning för dig med solceller på taket. Det är en tjänst där du kan spara din överskottsel från sommardagarna till vinterns mörkare dagar helt utan att du behöver investera i dyra batterier! Du får alltså tillbaka de kWh som du haft som överproduktion under sommaren för att använda dem under det mörkare vinterhalvåret då solcellerna inte producerar någon el. Tjänsten erbjuds alla kunder som är mikroproducenter oavsett var i landet man bor.

-Borlänge Energi har egen elproduktion som vi säljer till våra kunder. Denna elpro­duktion kan vi ersätta med ditt överskott och istället spara på vår produktion tills det behövs bättre, såsom på vintern. Då får du tillbaka det du levererade till oss under sommaren. Vi byter lika – kilowattimme mot kilowattimme, berättar Mikael.

En kund som tog hjälp av Borlänge Energi är Gunnar Eriksson på Sturegatan, i Borlänge.

-Vi människor blir mer och mer energikrävande och för att slippa köpa in energi från kol så måste vi gå andra vägar. Kanske är solceller framtiden. Och då kan jag lika gärna ha pengarna på taket istället för på banken, jag tror det ger bättre ränta, säger han.

 

Annons