Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Larm/Säkerhet 2 okt 2023

Kamerabevakning minskar brott och höjer trygghet

Kamerabevakning i brottsförebyggande syfte blir vanligare i Sverige. De flesta svenskar har också blivit mer accepterande till kameror på gator och torg. I samma takt väljer allt fler villaägare och företagare att köpa övervakningskamera för att bevaka fastigheter, tomter och parkeringar. Och enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) sänker kamerorna faktiskt antalet brott mot privat- och företagsägda egendomar.

 

Resultaten av kameraövervakning skiljer sig mycket mellan olika brottsformer och miljöer samt hur teknik och inspelat material används. En av de största, tydligaste och mest positiva effekterna av bevakningskameror får man på bilparkeringar, både privata och allmänna. Även brott mot egendom som hus, fönster, dörrar, fasader, båtar, husvagnar, cyklar, bilar, åkgräsklippare och mopeder kan sänkas rejält med övervakningskameror.

 

Avskräckande

När kriminella har för avsikt att begå inbrott, orsaka skadegörelse eller stjäla så undviker de helst platser och hus som skyltar med kameraövervakning. Där fungerar kameror alltså avskräckande. Men enligt polisen och rättsväsendet så leder bevakningskameror även till att brott mot egendom avbryts, uppklaras och att stulen egendom återfås. Däremot har övervakningskameror mindre effekt på impulsstyrda handlingar i stadsmiljö, som slagsmål och spontant uppkomna rån.

 

Bevakningssystem för olika syften

Det kan ibland vara missvisande att tala om en ”övervakningskamera” eftersom den bara är en del i ett bevakningssystem. Systemet kan bestå av flera kameror, styrningar och enheter som larm, reagerande belysning, hårddiskar, mjukvaror, ljud- och rörelsesensorer samt automatisk kommunikation till din mobiltelefon eller vidarekoppling till en vaktcentral. Vilka delar och funktioner som privata husägare och företag väljer till sina bevakningssystem beror helt på vad målet är. Somliga väljer system för att bli uppmärksammade vid pågående händelser för att då kunna reagera, störa och förhindra inbrott, skadegörelse, överträdelse eller stöld.  Andra väljer system med avsikt att fånga ljud- och bildbevis. Men de flesta som väljer att installera övervakningskameror hoppas mest på den avskräckande effekten, så att man aldrig behöver agera på pågående incidenter. Därför är det mycket viktigt – inte bara för att lagen kräver det – att skylta om att fastigheten har system för kameraövervakning.

 

Övervakningskamera eller bevakningskamera?

Tidigare användes ofta begreppet ”övervakningskamera”, men många svenskar kopplar ordet till övervakning av medborgare. Begreppet syftar egentligen på övervakning av egendom och miljöer, men de som förespråkar användningen av kameror säger numera hellre bevakningskameror, vilket upplevs ha en mildare klang. Ordens signalvärde har också lett till att lagen som reglerar hur och var kamerasystem får användas, har ändrats: Den tidigare kameraövervakningslagen heter numera kamerabevakningslagen.

 

Text: Redaktionen, Villanytt

Annons