Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Snickare | Trappor 4 feb 2019

Isolering med cellulosa växer i popularitet

Array

Norrbottens Miljöisolering blåser in 20–30 ton pappers-lösull i veckan.

De senaste femton åren har allt fler fastighetsägare valt att isolera med lösull av cellulosa, i stället för den vanligare mineralullen. Det har länge använts flitigt i USA, men vinner nu allt mer förtroende även i Sverige. Materialet består av återvunnet tidningspapper som maskinellt rivs i ytterst små delar, som efter bearbetning blir ett luftigt isoleringsull med många fördelar.

Robert Hansson på Norrbottens Miljöisolering:

–För oss som arbetar med det så är ju största fördelen att det inte kliar, eller orsakar irritation i luftvägarna som mineralull gör. Men, att fler villaägare väljer cellulosa beror helt enkelt på den enastående isoleringsförmågan och de ekonomiska fördelar som det ger. Dessutom så ventileras eventuell fukt ut lättare ur cellulosan, så risken för fuktproblem minskar.

Tre lastbilar

Norrbottens Miljöisolering är störst på att utföra cellulosaisolering, i norra landsändan, och de ser att efterfrågan ökar starkt. De har idag tre lastbilar som varje vecka blåser in cirka 20–30 ton pappersull, i främst nya byggen men även äldre hus. Lösullen kommer hårt packad i inplastade balar från fabriken, och hälls sedan i ett aggregat på isoleringsfordonet, där materialet rörs om och luftas för att sedan blåsas via en stor slang in till byggnaden.

–En annan fördel är att möss inte trivs lika mycket i cellulosaisoleringen, som i mineralull. Så risken för att gnagare ska förstöra isoleringen blir mindre, tillägger Rober Hansson.

Välj certifierad

Att smågnagare inte gillar materialet beror på att brandskyddsmedlet har en stark saltsmak. Men medlets främsta uppgift är såklart en helt annan:

–Det har en mycket brandskyddande effekt. Vi har fått ta del av amerikanska filmade tester, där man tänt eld på byggnader med olika isoleringsmaterial för att studera skillnader. Där blev det tydligt att cellulosan, som har brandklass B, var motståndskraftigare än mineralull vid eldsvåda. Och det är såklart en trygghetsfaktor som tilltalar många husägare, säger Robert.

Men för att isoleringen ska få alla de nämnda fördelarna så måste arbetet också utföras korrekt. Robert, på Norrbottens Miljöisolering, råder därför Villanytts läsare att välja en entreprenör som är medlem i Branschföreningen för Lösullsisolering och är certfierad enligt ”Behörig lösull”.

Text: Tom Swales

Annons