Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 15 sep 2023

Innan solcellerna: Tänk på taket

Ska du skaffa solceller? Tänk på att besiktiga ditt tak innan installationen och se till att serva anläggningen regelbundet när den väl är på plats. Magnus Hidetun på Fixer förklarar varför det inte bara är viktigt utan helt nödvändigt.

Det går undan i solcellsbranschen. Intresset för att få upp solpaneler på taket och producera egen, förnybar el är större än någonsin i Sverige. Ett hundratal installationsföretag av olika slag arbetar runtom i landet för högtryck för att möta den enorma efterfrågan. Vad långt ifrån alla såväl villaägare som installatörer tänker på är vikten av att ha koll på taket innan solcellerna kommer upp.

Besiktiga taket först

– En solcellsanläggning ska du ha på ditt tak i tjugo till trettio år. Innan du får den monterad måste du därför vara säker på att ditt tak inte bara är i gott skick idag, utan klarar trettio år till. Scenariot att tvingas ta ner solcellerna för att lägga om taket efter tio år är inget du vill råka ut för, säger Magnus Hidetun, vd för Fixer, ett solcellsföretag med utgångspunkt i Göteborgsområdet som även erbjuder tvätt och målning av tak och fasader.

Magnus rekommenderar alla som skaffar solceller att börja med att göra en besiktning av taket.

– Tidsperspektivet trettio år innebär att även relativt nylagda tak behöver ses över innan solcellerna kommer på plats. Är taket redan 15-20 år gammalt är sannolikheten stor att åtgärder i någon form är nödvändiga. Det behöver inte alls innebära att du måste lägga om hela taket, ofta räcker mindre reparationsarbeten som att byta spruckna pannor och täta nocken. Att tvätta och måla taket innan solcellsmonteringen är en bra framtidsförsäkring.

Serva solcellerna en gång om året

Magnus Hidetun pekar på en annan sak som få i solcellsbranschen talar om: behovet av regelbunden tillsyn och service av solcellsanläggningar.

– Som villaägare är du ansvarig för att din solcellsanläggning fungerar och är säker. Vi rekommenderar en årlig översyn för att se att alla kablar är hela med mera, samt inte minst att solpanelerna producerar optimalt. För oss på Fixer är det viktigt att erbjuda våra kunder allt: från takbesiktning och nödvändiga takreparationer före monteringen, installation och driftsättning av solpanelerna och sedan serviceavtal för framtiden.

Text: Tobias Christoffersson

Annons