Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Snickare 14 sep 2021

Husets själ sitter i fönstren

Fönster är bra att ha men är mer än bara en glugg att titta ut genom. Ett fönster sätter prägel på huset och avgör ljusinsläpp, sikt, ventilation, värme- och ljudisolering. Utformningen av fönster har en central roll inom arkitekturen och byggnadskonsten. I Dalarna finns det lilla snickeriföretaget Gagnefs Industrisnickerier, Gis, som tillverkat fönster i generationer.

Fönstertillverkning sker i flera moment i flera maskiner men för att göra processen enklare, snabbare och säkrare för både personal och kunden har Gis satsat stort på att förenkla proceduren. Tidigare gick delar till fönstret igenom 5-6 olika moment men med en helt ny maskin klarar de att göra alla moment samtidigt.

Fabriken ligger i ett gammalt hus med anor från 50-60-talet då  det tillverkades hus och annan inredning. Idag vill fabriken anpassa sig till en mer modern och miljöanpassad tillverkning och har därför bytt lysrör mot LED, bättre ventilation och energibesparing samt underlättat för personalen med arbetet. Det med för också att de kan tillverka fler fönster och levererat lokalt vänder man sig nu till konsumenter i hela Sverige.

– Vi har tagit fram fler modeller och storlekar för att kunna anpassa oss till kunden behov och önskemål, säger Olle Holman, VD.

Fönster ett smycke till huset och även en inredningsdetalj. Storlek och utförande skiljer sig från olika hus och stilar. Gis tillverkar sina fönster i limträ, vilket är det vanligaste på grund av dess formstabilitet, med två eller treglas och med spröjs som tillval.

– Fönstertillverkningen är cirka 60 procent av vår omsättning men vi tillverkar även utbytesluckor för kök, säger Olle. Sen har vi ett stort utbud av handtag, haspar och en hel serie i allmoge.

Faktorer som bestämmer stil och form

Fönster har till uppgift att släppa in dagsljus i en byggnad, liksom att ge husets boende möjlighet att blicka ut. Men fönster skall även uppfylla en del tekniska krav. De skall vara barnsäkra, lufttäta, regntäta, skydda mot buller och ljud utifrån och ha en viss värmeisolerande förmåga.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen cirka 15-20 procent. Ett fönsters U-värde är beroende av hur fönsterkonstruktionen ser ut, det vill säga vilket material som finns i karmar och bågar, antal glasrutor, om eventuella isolerrutor innehåller luft eller annan gas mellan rutorna och om glasen är försedda med ett eller flera lågemissionsskikt.

– Eftersom det finns så många olika typer av fönster så kan man skala ned det till fyra faktorer som fönsters form eller stil kan bero på, säger Olle. De tekniska möjligheterna utifrån storleken på glaset, klimatet i den del av världen som glaset används i, stil och trender och framför allt energipåverkan.

Ända fram till 1970-talet var tvåglasfönster med kopplade bågar den vanligaste fönsterkonstruktionen. Under 1970-talet började treglasfönster att användas i syfte att spara energi.

Text: Sabine von Borgstede

Annons