Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Ekonomi | Mäklare 16 jun 2023

Husaffär i sjönära läge – det här ska du tänka på

Oavsett om du köper eller säljer: vid en fastighetsaffär med ett hus eller en tomt i sjönära läge finns det en del speciella saker att tänka på. Irina Bruzelius hos Sjönära fastighetsmäklare berättar om vilka.

Att ha eller bygga ett hus i vackert läge vid vattnet, nära vattnet eller med närhet till vatten, det är den ultimata bodrömmen för många av oss. Men vad innebär ett sjönära läge egentligen?

– Det finns faktiskt ingen regel om det. För oss innebär sjönära läge sjötomt eller tomt belägen på gångavstånd i morgonrock från hav eller insjö, säger Irina Bruzelius, mäklare hos Sjönära fastighetsmäklare, specialiserade på just sjönära fastighetsaffärer, framför allt i Stockholmsområdet.

Här berättar Irina om några saker du ska tänka på inför en möjlig hus- eller markaffär i sjönära läge. Vissa saker gäller mer för säljare, andra mer för köpare, en del för båda.

1) Gäller strandskyddet?

– Idag är större delen av alla strandsträckor längs havskuster och runt insjöar strandskyddade. Den allmänna riktlinjen är att du inte får bygga inom 100 meter från skyddad strand, i vissa fall gäller utökat strandskydd och 300 meter. Är huset så pass gammalt att det fanns innan strandskyddet kom till berörs det inte.

2) Är dispens från strandskyddet möjligt?

– Du som vill bygga på strandskyddat område kan söka dispens på ny om- och tillbyggnad hos kommunen. Chansen att få dispens för en mindre byggnad som en bastu eller ett båthus är i regel större om själva huset redan ligger nära vattnet, då stranden kan anses vara ianspråktagen. Finns en sådan byggnad redan ska du som köpare tänka på att kolla upp om ägaren fått dispens för den, annars är den olaglig. Möjligheten att få dispens varierar mellan olika kommuner och processen tar vanligtvis några månader.

3) Tänk på servitut och markförhållanden

– För dig som köpare är det viktigt att ta reda på om det finns några så kallade servitut för fastigheten. Det kan vara ett avtal som till exempel ger grannen rätt att använda en väg över din tomt, som ger dig rätt att låta ditt avlopp gå över grannens eller vice versa. Servituten följer med fastigheten oavsett ägare. Om du ska köpa en tomt för att bygga, skaffa tidigt koll på markförhållandena, som kan vara speciella nära vatten: Är det sankt så att en grund behöver stöttas upp, måste berg sprängas bort?

4) Ha lite extra tålamod

– Sjönära hus och tomter är ofta dyrare och ibland även exklusivare. Det innebär att det kan ta längre tid för dig som säljer att hitta rätt köpare. Ännu mera så i nuläget: Vi har gått in i en lågkonjunktur där bostadsmarknaden har blivit lite svårare och säljprocesserna är längre. Så, ha lite extra tålamod!

5) Välj mäklare med rätt kunskap

– Sjönära hus och fastigheter är speciella, därför är det viktigt att du som säljare väljer en mäklare med rätt kunskaper för din affär. Välj en mäklare som inte bara har koll på alla regler och bestämmelser kring till exempel strandskydd och bygglov, utan även god lokalkännedom om ditt område, hur det fungerar med tillstånd och liknande hos din kommun. Det kan göra stor skillnad på såväl hur smidig och trygg affären blir som själva slutpriset.

Text: Tobias Christoffersson

Annons