Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Djur 25 maj 2021

 Hus utan isolering – är det ens möjligt?

Ja, det är faktiskt fullt möjligt. Vi pratar timmerhus byggda av så massivt timmer att isolering inte krävs. Vi pratar också gediget hantverk av högsta kvalitet och hus som håller ”hur länge som helst”, enligt Mikael Nilsson, ägare Sibcon.

Timmerhus förknippar sannolikt de flesta av oss med fjällen, det är där vi ser dem. Det är som att de smälter in i fjällvärlden och förmedlar en genuin känsla från förr. De traditionella timmerhusen blandas idag med mer moderna sådana och efterfrågan är stor.

Buffrar värme & fukt

Det finns många fördelar med att välja att bygga ett timmerhus. En av dem är att timmerhus tillhandahåller en mer konstant inomhusmiljö och med tillräckligt grovt timmer behövs inte isolering.
– Det är så mycket massa i väggarna vilket ger en tröghet vad gäller värme och fukt. När träet är som torrast inomhus på vintern avger huset fukt kvar från sommaren. Timmer kan buffra enorma mängder fukt.  Det gör att inomhusmiljön är mer konstant, berättar Mikael och tillägger att buffringsförmågan är ett ledord i diskussioner om värme och fuktlagring.

Att inga ”fuktpeakar” finns innebär också att ett timmerhus extremt sällan har problem med mögel. En annan viktig fördel är att ett timmerhus också sparar energi.

– Genom att timret beter sig på det här sättet ackumuleras värmen från dagen och håller hela natten.

Sunt boende

Mikael tycker sig kunna se att intresset för naturligt boende har ökat under de senaste tio åren och tror att fler har börjat tänka på sin hälsa och sitt välmående.
– Vi har många storstadsbor som kunder. En del vill ha ett charmigt fritidshus i fjällen medan andra är ute efter åretrunthus som är sunt att bo i. Med sunt menar jag ett hus byggt av naturliga material så som timmer av högsta kvalitet, massiva trägolvbrädor och så vidare.

Vad är bra timmer?

För en lekman kan timmer tyckas som timmer, men det är stor skillnad i kvalitet menar Mikael. Han berättar att i Sverige är snabbvuxet timmer, vilket gallras ofta, vanligast.
– Ett snabbvuxet timmer ruttnar betydligt mycket fortare än långsamt växande timmer. En liten rötskada på ett snabbväxande timmer sprider sig fort och skadan blir stor.

Att istället använda sig av långsamt växande timmer är ett sätt att säkerställa kvaliteten, berättar Mikael och tillägger att Sibcon använder sig av senvuxet timmer från norra Ryssland.
– Ett timmer som vuxit långsamt på nordliga breddgrader har täta årsringar och är av högsta kvalitet. Om en rötskada mot all förmodan skulle uppstå sprider den sig inte nämnvärt, och den lilla eventuella spridningen sker under extremt lång tid vilket gör att du hinner upptäcka den i tid. Som med allt annat lönar sig kvalitet.

Text: Jessica Roos Rahmquist

Annons