Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
El/Energi | Värme/Kyla 9 jul 2019

Hur miljövänliga är värmepumpar?

Array

Hur miljövänliga är värmepumpar?

Under senare år så har en intressant diskussion om hur miljövänliga värmepumpar egentligen är drivits i olika forum. Kritiska röster har hävdat att det är bättre med fjärrvärme. Detta för att värmepumparna drivs med el. Men det är långt från alla som håller med om det här. International Energy Agency (IEA) har visat en positiv inställning till värmepumpen för uppvärmning av luft och vatten i bostäder.

Ett stort behov av minskad energikonsumtion

Det finns ett stort behov av minskad energikonsumtion. Det tycks de flesta vara eniga om. Oavsett hur du ser på klimatfrågor och människans påverkan på klimatet så är det ju bara positivt med lösningar som innebär mindre förbruk av energi och därmed minskade kostnader för densamma.

Värmepumpar har den stora fördelen att de ger en så varierad lösning. En och samma pump kan ju användas för att värma husets luft och vatten, och för att kyla luften under heta sommardagar, se Värmepumpshopen. Det här är en fördel inte bara för hushåll utan också för kommersiella lokaler där det är viktigt att dra ner på förbruket av energi.

Värmepumpar klassas som förnybar energi

Sveriges energimyndighet har valt att klassa värmepumparna som förnybar energikälla. Det betyder att de faktiskt tillhör samma grupp som vindkraft och solenergi. Bergvärme bygger ju på lagrad solenergi och luftluftvärmepumpen hämtar värmen direkt från luften. Sett ur detta perspektiv så ter sig värmepumpen som ett mycket bättre alternativ än fjärrvärmen som kommer till med hjälp av förbränning av olja.

Ren eller smutsig el

Något som kan vara intressant att fundera lite på är var den el som värmepumparna drivs med kommer ifrån. Det är ju det att värmepumpen kräver el för att drivas som får vissa att mena att den inte är så miljövänlig. All el i Europa kommer inte från kolkondenskraftverk som är så skarpt kritiserade.

I Sverige så finns begreppet miljömärkt el. Om en värmepump drivs med denna så är lösningen miljövänligare än andra alternativ. Dessutom så utvecklas det ju nya lösningar även för el som erbjuder bättre ekonomi och som kan ses som bättre för vår värld.

Forskare på KTH jobbar med att ta fram miljövänligare köldmedium för värmepumparna. Det här är viktigt för de köldmedium som finns i äldre pumpar är inte så bra för miljön. Det är också anledningen till att det är så viktigt att hantera läckage akut och att inte slänga uttjänta pumpar hur som helst.

Det finns ett driv framåt på forskningsfronten. Både vad gäller utvecklingen av värmepumpar och nya spännande lösningar för elförsörjning. De nya lösningarna som nu tas fram kan mycket väl leda till revolutionerande uppvärmningsteknik som gör att både elen och värmepumpen blir ännu bättre för vår miljö.

Redan för några år sedan fick KTH:s eget campus en ny värmepumpsanläggning för att minska behovet av fjärrvärme med en fjärdedel. Det motsvarar uppvärmningen av 1000 villor! Det här beslutet fattades efter en noga undersökning där man kom fram till att värmepumpsanläggningen skulle leda till mycket stora energibesparingar.

Elen är billigare i Sverige

Att institutioner som KTH väljer att gå över till värmepumpar skulle ju kunna ses som ett tecken på att de är ett bättre val än fjärrvärme. Men samtidigt så måste vi komma ihåg att elen i Sverige fortsatt är billigare än på andra håll i Europa. Därmed så kan man inte säga att det här enbart handlar om ett slag för miljön.

I och med att elen är billig så finns det fortsatt en god marknad för värmepumpstekniken. Sverige är världsledande vad gäller pumpar för uppvärmning av bostadshus. Med över en miljon värmepumpar installerade i vårt land så finns det nu en bra grund för att undersöka och jämföra. Det kan ge en bättre analys av den praktiska skillnaden som värmepumpstekniken gör för miljön.

Värmepumpen är en miljövänlig lösning

Summasummarum så kan vi alltså konstatera att värmepumparna är miljövänliga då de jämförs med andra alternativ. Men de är långt ifrån perfekta och det kommer att behövas förfinad teknik för att förbättra. För många hushåll så är värmepumpen ett mycket attraktivt alternativ. Det ger besparingar samtidigt som ägaren kan ha gott samvete då mindre energi för uppvärmning förbrukas.

Annons