Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
El/Energi 11 sep 2023

Hur exakt kan man beräkna investeringen i solceller?

Många faktorer kan kalkyleras exakt med matematik, men det finns också omständigheter som vi bara kan gissa. Det gäller bland annat det framtida antalet soltimmar, villaprisernas utveckling och elprisets upp- och nedgång. Dessutom kan det finnas personliga och subjektiva värden med att produceras egen solenergi. En viktig fråga för många är hur mycket fastighetens värde påverkas av en investering i solceller. Den frågan kan man få ett bra och kostnadsfritt svar på med ”Huspriskollen”, på hitta-solceller.se. Men låt oss titta på ytterligare frågor och omständigheter som är värda att tänka ett extra varv kring, om du vill komma närmare ett exakt och individuellt svar.

En avgörande siffra för beräkningen är vilken kapacitet som den fysiska anläggningen har. Det vill säga den energimängd som en viss anläggning kan producera i ett optimalt ljusförhållande. Där är den sammanlagda ytan av solceller mest avgörande. Däremot är skillnaden i panelers kapacitet förvånansvärt liten mellan olika tillverkare, varumärken och vilken modell man väljer. Det är Villanytts uppfattning efter hundratals intervjuer med lika många installatörer och husägare, både inför och efter installationerna.

Beräkna solcellsanläggningens livslängd

Även om de flesta solceller från olika tillverkare ger ganska lika mängd el under samma solförhållanden så skiljer sig andra kvalitetsfaktorer i högre grad. Investeringens lönsamhet påverkas mycket av hur länge varje enskild del i solcellsanläggningen håller. Ofta garanteras att 80% av panelernas kapacitet består i tjugo år. Men sällan nämns att många villaägare har behövt byta växelriktaren, ”systemets hjärna”, redan efter 12–15 år. Om bytet då kostar 35 000 kronor så blir anläggningen inte särskilt lönsam det året. Men om bytet sker smidigt och kostnadsfritt med garantin, så är lönsamheten opåverkad. Titta alltså på garantierna för varje enskild del i systemet, vilka fel som garantin egentligen täcker och vilken part som tar ansvaret. Är det du, installatören, säljaren av hårdvarorna eller tillverkaren?

Var i landet kan solcellerna ge mest el?

En annan avgörande fråga är var i landet som du bor. Priserna för att låta installera solceller på hustaket är visserligen hyfsat jämna över landet, men mängden ljus skiljer sig beroende på var du bor. Och många tror felaktigt att det bara är en fråga om breddgrader och längdgrader på kartan. Vi vet ju allt om när solen går upp och ner, året runt på varje kartprick. Men husets läge i förhållande till omgivande topografi, dalar, berg och närliggande skog påverkar också hur länge solstrålarna träffar ditt tak på morgonen och kvällen. Hav, berg och återkommande luftströmmar påverkar samtidigt hur mycket årlig molnighet som olika platser har i genomsnitt.

 

Var i landet blir solpanelerna mest lönsamma?

Lönsamheten påverkas inte bara av mängden solljus, och mängden producerad energi. Frågan är också hur mycket du får betalt för överskottsenergin, och hur mycket du kan undkomma att köpa el för. Det handlar alltså både om elpriset och hur din konsumtion ser ut.

Du kanske har som mest behov av egenproducerad el under en bestämd säsong, och då kan övriga årets ljusförhållanden spela mindre roll. En skogsägare i Boden kanske värmer upp huset och kranvattnet med egen ved på vintern, men vill ha ”gratis” el på högsommaren för att maximera poolvärmen, AC:n och eldrivna redskap. Med norrbottnisk dygnet-runt-sol undkommer den kunden årets högsta elräkningar. Men å andra sidan så har norra Sverige, allmänt sett, det lägsta priset för både elen som husägaren måste köpa samt hur hon/han får betalt för sin överskottsenergi.

 

Här är solceller lönsammast i Sverige

Att ta ett beslut utifrån så här många variabler kan verka omöjligt. Men frågan är hur exakt du måste kunna kalkylera den eventuella lönsamheten? Prata med grannarna och fråga om deras anläggning motsvarade den produktion som offererades? Om du uppfattar att de allra flesta är nöjda med lönsamheten så kanske det räcker att beräkna din kommande investering på endast de mest påverkade faktorerna? Vattenfall gör årligen en lista över de län där solceller har varit mest lönsammast, utifrån en mängd omständigheter. Vi hoppas att ditt läns placering i listan hjälpa dig i ett tryggt beslut.

Här var solcellerna lönsammast i Vattenfalls senaste uträkning:

  1. Västra Götalands län: 178,9
  2. Skåne län: 163,3
  3. Stockholms län: 144,4
  4. Östergötlands län: 51,7
  5. Hallands län: 51,0
  6. Jönköpings län: 49,1
  7. Kalmar län: 42,3
  8. Dalarnas län: 39,2
  9. Värmlands län: 38,7
  10. Uppsala län: 36,7

 

Text: Villanytt, redaktionen

Annons