Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Arkitektur | Byggnation 30 sep 2021

Högre värden i specialritade och unika hus

Valet mellan att låta en arkitekt förverkliga den unika villadrömmen, eller att köpa ett standardiserat kataloghus, avgörs ofta av budgeten. Ändå har arkitektritade hus, som skapats särskilt för platsen, en betydligt bättre värdeutveckling. Smartare funktioner, optimerade ytor och nyttjande av omgivningens kvaliteter är några förklaringar. Villanytt ber arkitekten Mikael Ekegren konkretisera dessa vinster.

Begreppet ”arkitektritat” används ofta slarvigt av en del företag som egentligen är serietillverkare. Att få sitt hus ritat efter egna drömmar, behov och platsen öppnar helt andra möjligheter. Mikael, på Ekegren Arkitektur, förklarar:

– Ja, man får ett unikt hus som ger större stolthet för ägaren, och en bra upplevelse för andra i omgivningen. Anledningarna till att låta arkitekten rita villan är så många, som tex en mer personlig estetik eller optimerad funktion på en begränsad tomt. Kanske vill man begränsa insyn och buller utifrån? En del uppdragsgivare vill använda en underbar utsikt mot en sjö, en fantastisk månghundraårig ek eller en spännande topografi. Ofta handlar det om den sammantagna kvalitén i både estetik och funktion. Det är värden som arkitekter kan ta fram i ny-, om- och tillbyggnader.

Utgå från behov

Villanytt bläddrar bland Mikaels tidigare uppdrag och slås av hur väl optimerade ytorna framstår.

– Husbeställare har ofta en konkret siffra på hur många kvadratmeter och rum som de behöver. Men mitt råd är att i stället börja beskriva vilka funktioner och möjligheter som de behöver. Beställare blir ofta häpna över hur man kan effektivisera ytor, utan att det känns trångt. Och då sparas pengar.

Ett annat värdefullt råd är att inte låta byggarna uppföra huset efter bygglovsritningarna. Man bör be arkitekten ta fram särskilda byggritningar.

–Visst. Bygglovshandlingen är för oprecis och ger för stort utrymme för tolkningar och felaktiga val, under ett hektiskt bygge. Då kan designkonceptet, som var målet, gå förlorat. Målbilden måste fullföljas hela vägen för att den slutliga upplevelsen ska bli äkta.

Stolthet med värde

Som lärare i byggnadsgestaltning på Chalmers tar han ofta med studenter till byggnader, för att studera skillnader mellan bättre och sämre arkitektur.

– Få kan peka på vad som ger en stark upplevelse, men alla känner och värdesätter det. Och de kvaliteterna är bestående, även för nästkommande husägare, och är därför alltid en lönsammare investering. Stoltheten över att äga ett speciellt hus har ett högt värde, både under tiden man lever i det och när man säljer det.

Text: Tom Swales

Annons