Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Livsstil 22 dec 2021

Hjälp till skadekostnader vid viltolyckor

Det sker över 170 viltolyckor per dag på svenska vägar, och många sker just nu på grund av vintermörkret, halkan och många vilda arters aktiva period. Bortsett från personskador så kan det bli dyrt med självrisk, reparation och bärgning av bilen. Ett prisvärt och enkelt sätt att gardera sig mot den oförutsedda men stora utgiften är ett medlemskap i Älgskadefondsföreningen. En ideell förening som årligen betalar ut 2,5 miljoner kronor till drabbade medlemmar.

Under senhösten fram till årets slut inträffar mängder av viltolyckor, då djuren och människorna korsar varandras spår, på vintermörka och hala bilvägar. Faktum är att man passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km i timmen. Flest olyckor sker med rådjur, vildsvin och älgar och årligen rapporteras cirka 65 000 olyckor. Men de faktiska olyckorna är ännu fler eftersom många aldrig anmäls. De materiella skadekostnaderna på bilarna är stora, och kan bli särskilt drabbande om man inte har en allomfattande försäkring och låg självrisk. Men, som medlem i Älgskadefondsföreningen spelar det ingen roll om man har hel-, halv- eller endast trafikförsäkring, för att få ekonomisk hjälp med reparation, bärgning och självkostnad.

Plikten att anmäla

Föreningens hjälp gäller vid de viltolyckor som är anmälningspliktiga enligt lag. Det gäller olyckor med björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår och örn. Den anmälningsplikten gäller även om djuret har försvunnit från olycksplatsen, eller om djuret uppfattades som oskadat. Föreningens hjälp gäller dessutom vid olyckor med ren. Villanytt noterar att medlemskapet, som är personligt, endast kostar 150 kronor per år och omfattar medlemmarnas privata bilar och motorcyklar. Men även när medlemmen lånar ut sitt fordon, eller själv lånar ett privat fordon av någon annan.

Sprider kunskap

Förutom den ekonomiska hjälpen så bidrar man, som medlem, till föreningens spridande av kunskap om viltolyckor och hur man minskar risken att drabbas. Det här sker genom föreläsningar och utbildningar för att förebygga viltolyckor, men också genom att delta i olika event. Kanske har du testat deras viltsimulator, och häpnats över din reaktion som bilförare när djuret plötsligt kliver ut på vägen? En sak har åtminstone Villanytt fått lära sig av föreningen: Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin som är inblandade i en trafiksituation.

Text: Tom Swales

Annons