Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Trygga leveranser Trygga leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation 13 nov 2021

Grunden är alltid viktigast

I många situationer är grundarbetet oftast det viktigaste. Så även vid husbygge. En grovplanering och bra markarbete före huset ska resas krävs för att eliminera senare problem. När det kommer till markarbeten och dränering är det bra att anlita kunniga personer som har både erfarenheten och maskinerna. Lars Gustafsson på Lasses Entreprenad har alla maskiner som kan behövas oavsett vilket markarbete det är.

Beroende på hur tomten ser ut och vad som tidigare är gjort krävs olika former av markarbeten. Det kan vara en sprängning av berg eller grävning för vatten och avlopp. Har kommunen dragit fram dagvatten, avlopp och vatten till tomtgränsen eller behövs det göras en geoteknisk undersökning först innan grävmaskinerna kan börja arbeta?

– Vi utför alla former av markarbeten och har maskiner både till det lilla jobbet som till det stora, säger Lars Gustafsson.

Den geotekniska undersökningen visar om marken är stabil eller ligger på lera och behöver pålas innan huset kan komma på plats. Ska det dras fram vatten eller grävas avlopp med reningsverk eller trekammarbrunn med filtrering? Många moment innan huset kan komma på plats krävs och det är då en totalentreprenör är bra att anlita. Någon som har maskinparken, personalen och kunskapen om vad som behövs göras.

– Vi ser alltid till att det blir helt klart, säger Lasse, inga jordhögar ska ligga kvar och skräpa utan när huset är klart och det är dags att flytta in ska kunden kunna rulla ut gräsmattan direkt omså önskas.

Ute på landet på en skogstomt är det inte säkert att det finns väg att ta sig fram på, eller att vatten och avlopp finns i närheten. Här kan olika markarbeten behövas. Kanske ett nytt enskilt avlopp eller ett avancerad reningsverk. Ska huset ha torpagrund eller stå på platta?

– Underarbetet är viktigt så att inte huset sätter sig och blir skadat, säger Lars. Vi kan ombesörja alla former av markarbeten. Det kan vara markarbetet innan huset kommer på plats till att dränera ett befintligt hus, för att huset inte ska bli fuktskadat. Kunden ska inte behöva tänka på det och anlita fler företag utan ha en kontaktperson.

En totalentreprenör, som Lasses Entreprenad i Frillesås, omfattar allt inom markarbete: grävning, schaktning, sprängning med mera. De tar hand om totalentreprenader av bland annat vägbyggen exempelvis från orörd mark till asfalterad väg och iordningsställande av hustomter så att gräsmatta eller stenplattor kan läggas direkt utan vidare grävning.  Kunden ska känna sig trygga med att arbetet blir väl gjort och att de kan fokusera på att få klart sitt boende.

Annons